. 37-

 

 

.     .                                         

1      (379-1)                  ( .)         18 12  7  25-15 66 155

2      (148-1)               ( .)     19  9  9  30-23 66 152

3      (005-1)                ( .)        18 10  9  22-11 64 156

4      (024-1)               ( .)       18  9 10  28-18 63 155

5      (197-3)               ( .)        17 12  8   17-8 63 154

6      (018-1)                ( .)      19  6 12  26-20 63 151

7      (353-1)           ( .)       18  9 10  28-24 63 149

8      (464-1)                   ( .)        16 13  8  29-21 61 153

9      (202-1)               ( .)       15 15  7  24-15 60 154

10     (024-3)               ( .)       17  9 11  34-28 60 151

11     (382-1) -2              ( .)         15 15  7  26-20 60 151

12     (236-1)          ( .)      17  9 11  24-21 60 148

13     (357-2) -99            ( .)       16 11 10  16-10 59 151

14     (035-2)               ( ..)      17  7 13  17-13 58 149

15     (121-1) -86          ( .)       15 13  9  22-21 58 146

16     (035-1)               ( ..)      16  9 12  36-31 57 150

17     (038-1)            ( .)          15 12 10  24-20 57 149

18     (616-2) Napoli              ( .)      15 12 10  19-15 57 149

19     (523-1)          ( .)      17  6 14  28-25 57 148

20     (090-1)                ( .)       16  9 12  23-22 57 146

21     (301-1) .          ( .)    16  9 12  37-40 57 142

22     (064-2)               ( .)      14 14  9   14-9 56 150

23     (006-1)             ( .)          15 11 11  30-26 56 149

24     (038-2)                ( .)          15 11 11  22-20 56 147

25     (297-1)            ( .)         16  8 13  30-29 56 146

26     (064-1)               ( .)      16  8 13  28-27 56 146

27     (217-1) .       ( .)      15 11 11  29-28 56 146

28     (001-1)              ( .)         15 11 11  28-28 56 145

29     (352-1) ()       ( .)        14 13 10  28-22 55 151

30     (104-1)          ( .)        15 10 12  31-27 55 149

31     (295-2)            ( .)       14 13 10  16-13 55 148

32     (207-1)               ( .)       16  7 14  24-22 55 147

33     (197-1)          ( .)        15 10 12  26-24 55 147

34     (007-1)              ( .)        15 10 12  25-23 55 147

35     (238-1) ()      ( .)       14 13 10  17-15 55 147

36     (100-1) -1    ( .)     14 13 10  14-12 55 147

37     (350-1)                ( .)      15 10 12  33-33 55 145

38     (234-1)                ( .)       12 18  7  20-21 54 144

39     (564-1)              ( .)      16  6 15  33-37 54 141

40     (394-1)                  ( .)        15  9 13  36-40 54 141

41     (397-2)    ( .)      13 14 10  14-11 53 148

42     (190-1)                ( .)        13 14 10  28-27 53 146

43     (118-1)           ( .)        14 11 12  30-30 53 145

44     (295-1)           ( .)       12 16  9  14-10 52 149

45     (022-1) ...              ( .)        14 10 13  23-20 52 148

46     (197-2)        ( .)        13 13 11  18-16 52 147

47     (091-1)             ( .)       13 13 11  27-26 52 146

48     (099-1) .           ( .)       13 13 11  25-25 52 145

49     (332-1)         ( .)        15  7 15  25-26 52 144

50     (605-1)              ( .)         15  7 15  22-23 52 144

51     (054-1)           ( .)          14 10 13  36-40 52 141

52     (357-1) -72              ( .)       13 12 12  23-22 51 146

53     (325-1)              ( .)        14  9 14  27-31 51 141

54     (252-1)                ( .)        12 14 11  19-18 50 146

55     (166-2)                 ( .)       13 11 13  20-20 50 145

56     (027-1) -        ( .)          13 11 13  20-22 50 143

57     (187-1)                ( .)       11 15 11  24-24 48 145

58     (373-1)                ( .)         13  9 15  41-49 48 137

59     (656-1) 2010         ( .)        12 12 13  27-36 48 136

60     (366-1)                ( .)   11 11 15  26-34 44 137

 

1      (024-2)              ( .)       15 13  9  18-11 58 152

2      (102-1) -        ( .)     15 12 10  18-12 57 151

3      (474-1)         ( .)        14 13 10  25-23 55 147

4      (184-1)                ( .)        14 13 10  25-23 55 147

5      (399-1) -82         ( .)         14 13 10  24-22 55 147

6      (397-1)                ( .)      14 13 10  24-23 55 146

7      (085-1)        ( .)          14 12 11  23-18 54 150

8      (621-1) -       ( .)         13 15  9  17-12 54 150

9      (501-1)             ( .)        16  6 15  45-48 54 142

10     (248-1)              ( .)       15  9 13  20-23 54 142

11     (248-2)               ( .)       15  9 13  20-23 54 142

12     (248-3) -69         ( .)       15  9 13  20-23 54 142

13     (082-1)                ( .)       14 11 12  23-20 53 148

14     (363-1)               ( .)       13 14 10  18-17 53 146

15     (577-1) BONO                ( .)       9 25  3  18-12 52 151

16     (156-1)             ( .)       14 10 13  25-23 52 147

17     (074-1) -         ( .)       13 13 11  13-11 52 147

18     (334-1)                 ( .)         12 16  9  21-23 52 143

19     (312-3) -10               ( .)        14 10 13  28-36 52 137

20     (199-1)              ( .)   13 12 12  30-26 51 149

21     (033-1)               ( .)        13 12 12  13-12 51 146

22     (186-1)                 ( .)     14  9 14  14-14 51 145

23     (604-1)                ( .)          10 20  7   11-9 50 147

24     (312-1) -             ( .)        12 14 11  17-19 50 143

25     (687-1)                 ( .)        11 17  9  16-19 50 142

26     (268-1)                 ( .)       14  8 15  27-31 50 141

27     (352-2) ()       ( .)        13 11 13  19-23 50 141

28     (651-2)                 ( .)        13 10 14  28-31 49 142

29     (037-1)         ( .)        13 10 14  26-29 49 142

30     (653-1)      ( ..)     11 16 10  24-28 49 141

31     (702-1) -100             ( .)        13  9 15  34-35 48 144

32     (594-1)           ( .)       13  9 15  27-29 48 143

33     (437-2)                 ( .)        12 12 13  28-30 48 143

34     (437-1)                  ( .)        12 12 13  28-30 48 143

35     (437-3)               ( .)        12 12 13  28-30 48 143

36     (651-1)              ( .)        12 12 13  29-33 48 141

37     (303-1)                ( ..)      13  9 15  27-32 48 140

38     (440-1) -     ( .)          13  9 15  22-28 48 139

39     (254-2)             ( .)          12 12 13  28-37 48 136

40     (136-1)                ( .)         12 12 13  21-31 48 135

41     (166-1)                ( .)       12 11 14  19-21 47 143

42     (653-2)               ( ..)     11 14 12  26-29 47 142

43     (312-2) -84            ( .)        11 14 12  24-28 47 141

44     (092-1)               ( .)    12 11 14  14-21 47 138

45     (235-1) 2010        ( ..)       7 25  5   9-13 46 141

46     (354-1)                ( .)         12 10 15  29-35 46 139

47     (440-2) -         ( .)          12 10 15  18-25 46 138

48     (515-1)           ( ..)      12 10 15  12-19 46 138

49     (170-1)                 ( .)     12 10 15  28-37 46 136

50     (320-1)                ( .)         10 15 12  32-36 45 141

51     (262-1) .       ( .)         8 21  8  15-20 45 140

52     (793-2)                ( .)          7 23  7  10-14 44 141

53     (294-1)                 ( .)         12  8 17  33-39 44 139

54     (111-1) Messi               ( .)         12  8 17  29-38 44 136

55     (009-1)            ( .)        10 14 13  34-44 44 135

56     (311-1) -23           ( .)       10 13 14  13-19 43 139

57     (389-1)                 ( .)          10 13 14  28-37 43 136

58     (253-1)                ( .)       11  9 17  18-34 42 129

59     (713-2)                ( .)          10 10 17  20-35 40 130

60     (247-1)       ( .)        10  8 19  36-53 38 128

 

1      (013-1)                ( .)      13 14 10  21-22 53 144

2      (127-1)              ( .)       15  8 14  33-39 53 139

3      (222-1) -77          ( .)         14 10 13  26-29 52 142

4      (501-2)          ( .)        13 10 14  21-26 49 140

5      (272-1)                ( .)       13 10 14  29-35 49 139

6      (277-1)          ( .)         8 24  5  16-12 48 149

7      (106-1) .           ( ..)      14  6 17  21-27 48 139

8      (492-1)                ( .)        12 12 13  24-30 48 139

9      (195-1) (.)       ( .)        13  9 15  27-39 48 133

10     (402-1)                ( .)       11 14 12  30-40 47 135

11     (291-1)                ( .)        11 13 13  23-23 46 145

12     (497-1)                 ( .)          10 16 11  13-14 46 144

13     (044-2) -747           ( .)        12 10 15  12-15 46 142

14     (390-1)              ( .)         12 10 15  27-34 46 138

15     (299-1)               ( .)         8 21  8    8-8 45 145

16     (793-1)            ( .)          8 21  8  17-19 45 143

17     (098-1)               ( .)   9 18 10  17-21 45 141

18     (233-1)                ( .)          11 12 14  30-41 45 134

19     (509-1) .         ( .)          12  9 16  21-33 45 133

20     (065-1)                ( .)        13  6 18  40-58 45 127

21     (226-2)          ( .)          9 17 11  16-19 44 142

22     (226-3) -      ( .)          9 17 11  16-19 44 142

23     (226-1) -         ( .)          9 17 11  16-19 44 142

24     (049-1)                 ( .)        8 20  9  15-18 44 142

25     (281-1)            ( .)      11 11 15  16-25 44 136

26     (233-2)                 ( .)           9 17 11  23-32 44 136

27     (440-3) -         ( .)          12  8 17  30-42 44 133

28     (282-1)           ( .)        11 10 16  23-30 43 138

29     (001-2)              ( .)         10 13 14  27-34 43 138

30     (234-3)              ( .)       10 13 14  11-20 43 136

31     (378-1)                ( .)          4 30  3    5-5 42 145

32     (296-1)                 ( .)        8 18 11  17-21 42 141

33     (413-1)                 ( .)          9 15 13  15-24 42 136

34     (044-1) -          ( .)        12  6 19  31-47 42 129

35     (077-1)              ( .)        10 11 16  30-37 41 138

36     (340-1) -82          ( .)        10 11 16  25-35 41 135

37     (105-1) -83       ( .)      10 11 16  19-34 41 130

38     (055-1)                 ( .)         8 16 13  31-37 40 139

39     (646-2)                ( .)    10 10 17  19-36 40 128

40     (616-1) -72          ( .)      11  7 19  44-66 40 123

41     (580-1) .        ( .)      6 21 10  14-19 39 140

42     (468-1)              ( .)      7 18 12  15-21 39 139

43     (477-1) -07            ( .)         8 15 14  20-29 39 136

44     (304-1)                  ( ..)       9 12 16  26-39 39 132

45     (234-2)                ( .)        5 23  9  14-18 38 141

46     (069-1)                ( .)          9 11 17  28-44 38 129

47     (122-3)              ( .)     10  8 19  28-55 38 118

48     (570-1)           ( .)         0 37  0    0-0 37 145

49     (031-1) (.)        ( .)        2 31  4  10-12 37 143

50     (129-1)                ( .)        8 13 16  23-35 37 133

51     (463-1)            ( .)      3 27  7   9-18 36 136

52     (002-1)                  ( .)          8 12 17  21-34 36 132

53     (122-2)         ( .)      8 12 17  13-26 36 132

54     (377-1) -          ( .)          7 14 16  26-39 35 132

55     (392-1)    ( .)         8 11 18  66-92 35 119

56     (122-1) 95-80         ( .)      9  8 20  30-60 35 115

57     (112-1) -          ( .)          7 13 17  24-39 34 130

58     (116-1)            ( .)         8 10 19  30-54 34 121

59     (066-1)            ( .)         4 21 12  16-27 33 134

60     (254-1)            ( .)           6  9 22  30-59 27 116

 

1.   (392-1) ( .)   66

2.   (501-1) ( .)            45

3.   (616-1) -72 ( .)        44

4.   (373-1) ( .)                41

5.   (065-1) ( .)               40

6.   (301-1) . ( .)      37

7.   (035-1) ( ..)            36

8.   (394-1) ( .)                 36

9.   (054-1) ( .)            36

10.  (247-1) ( .)      36

11.  (024-3) ( .)             34

12.  (702-1) -100 ( .)             34

13.  (009-1) ( .)           34

14.  (350-1) ( .)             33

15.  (564-1) ( .)           33

16.  (294-1) ( .)                 33

17.  (127-1) ( .)            33

18.  (320-1) ( .)                32

19.  (104-1) ( .)         31

20.  (044-1) - ( .)          31

21.  (055-1) ( .)                31

22.  (148-1) ( .)           30

23.  (006-1) ( .)              30

24.  (297-1) ( .)            30

25.  (118-1) ( .)          30

 

1.   (197-3) ( .)              8

2.   (064-2) ( .)            9

3.   (357-2) -99 ( .)           10

4.   (295-1) ( .)         10

5.   (005-1) ( .)               11

6.   (397-2) ( .) 11

7.   (100-1) -1 ( .) 12

8.   (035-2) ( ..)            13

9.   (295-2) ( .)          13

10.  (379-1) ( .)                  15

11.  (202-1) ( .)             15

12.  (616-2) Napoli ( .)            15

13.  (238-1) () ( .)     15

14.  (197-2) ( .)       16

15.  (024-1) ( .)             18

16.  (252-1) ( .)               18

17.  (018-1) ( .)             20

18.  (382-1) -2 ( .)               20

19.  (038-1) ( .)             20

20.  (038-2) ( .)                 20

21.  (022-1) ... ( .)              20

22.  (166-2) ( .)               20

23.  (464-1) ( .)                  21

24.  (236-1) ( .)       21

25.  (121-1) -86 ( .)         21

 

1.   (148-1) ( .)           19

2.   (018-1) ( .)             19

3.   (379-1) ( .)                  18

4.   (005-1) ( .)               18

5.   (024-1) ( .)             18

6.   (353-1) ( .)         18

7.   (197-3) ( .)              17

8.   (024-3) ( .)             17

9.   (236-1) ( .)       17

10.  (035-2) ( ..)            17

11.  (523-1) ( .)       17

12.  (464-1) ( .)                  16

13.  (357-2) -99 ( .)           16

14.  (035-1) ( ..)            16

15.  (090-1) ( .)              16

16.  (301-1) . ( .)      16

17.  (297-1) ( .)            16

18.  (064-1) ( .)            16

19.  (207-1) ( .)             16

20.  (564-1) ( .)           16

21.  (501-1) ( .)            16

22.  (202-1) ( .)             15

23.  (382-1) -2 ( .)               15

24.  (121-1) -86 ( .)         15

25.  (038-1) ( .)             15

 

1.   (005-1) ( .)               11

2.   (379-1) ( .)                  10

3.   (024-1) ( .)             10

4.   (197-3) ( .)              9

5.   (202-1) ( .)             9

6.   (464-1) ( .)                  8

7.   (148-1) ( .)           7

8.   (024-2) ( .)            7

9.   (018-1) ( .)             6

10.  (024-3) ( .)             6

11.  (382-1) -2 ( .)               6

12.  (357-2) -99 ( .)           6

13.  (352-1) () ( .)       6

14.  (102-1) - ( .)     6

15.  (577-1) BONO ( .)              6

16.  (035-1) ( ..)            5

17.  (064-2) ( .)            5

18.  (085-1) ( .)         5

19.  (621-1) - ( .)        5

20.  (353-1) ( .)         4

21.  (035-2) ( ..)            4

22.  (038-1) ( .)             4

23.  (616-2) Napoli ( .)            4

24.  (006-1) ( .)              4

25.  (104-1) ( .)         4

 

:

37- : +71 =73 -36

37- : +2181 =2251 -2228

 

 

: 1/2

 

(523-1) - (148-1) 1:1 

 

,

 

(038-1) - (148-1) 0:0  0:0  0:0 

 

                                      

1.  .        37 20  8  9 75 -56 68 ++--=+++=+-=+++=+=-+===+++-++-++---++

2.  .      37 20  7 10 81 -68 67 -+++++=-+-++=-+==+-+++=+-+-+-+-=+-+=+

3.  .       37 20  6 11 77 -63 66 +=+-+-++-+---=++=+++-+++-+-=++=-+-+=+

4.           37 18  6 13 84 -68 60 +++==+-+=--+-+++--=-=++-+-+-+--+-=+++

5.          37 19  3 15 69 -62 60 -==-+--++++-+++-+-+-+----++++=++++---

6.               37 17  6 14 76 -64 57 +++++=+=-+--=--=+=-+++-++-=-+-++-+---

7.                37 17  6 14 73 -67 57 =-++--+-+-+=+=++--+--++++-+=-++--=+=-

8.            37 17  5 15 81 -68 56 ++-+-=--=++--+-+-+--=-=--++++=+-++++-

9.  .      37 17  4 16 72 -74 55 --=++=--=+++--+-----++-++-+++++-+-=+-

10. .       37 14 10 13 73 -65 52 =-+==-==++--+---++=-++==--=++=++-+--+

11.             37 14  7 16 71 -67 49 --++-+-+=+-+-+==++=+==-------++--=+-+

12.            37 13  9 15 74 -82 48 =+-+--+-=-+++=-=+++=----=-=+-+=++=---

13.              37 13  9 15 66 -74 48 ----+==+--++=-++-+=+=-+-+===+--=+--+-

14.             37 14  5 18 75 -77 47 +-+=---+-+++-=--+=-+=+=-+++------+-+-

15.   37 12 10 15 71 -75 46 =-+--+=-=-+--+-====+-=+-+=+----++=+-+

16. .       37 13  6 18 71 -77 45 =+--+++=-++--+=---+++=+---=--++--=---

17.             37 12  5 20 68 -86 41 -+-=++--=--+=-----+---++=+-=----+-+++

18.            37  9 14 14 62 -80 41 =--==--==---+--++-===--=++==-+-+++===

19.             37 10 10 17 58 -81 40 -+---=+-+--=++--=-=-=-=+---=+=-+-==++

20. .     37  9  8 20 61 -84 35 +--=-=++=--=+-++-+=----+-+-------==-=

 

:

1.   (024-1) . ()           18

2.   (074-1) . ()            18

3.   (202-1) . ( .)         17

4.   (156-1) . ()              17

5.   (382-1) . ()                16

6.   (352-1) . ( .)          16

7.   (295-1) . ()              16

8.   (091-1) . ()               16

9.   (024-2) . ()           16

10.  (353-1) . ()             15

11.  (024-3) . ()           15

12.  (038-1) . ( )       15

13.  (301-1) . ( .)     15

14.  (217-1) . ( .)        15

15.  (394-1) . ()               15

16.  (197-2) . ( .)           15

17.  (102-1) . ()          15

18.  (399-1) . ()                 15

19.  (352-2) . ( .)          15

20.  (006-1) . ( .)           14

21.  (207-1) . ( .)         14

22.  (022-1) . ( .)        14

23.  (085-1) . ()                   14

24.  (248-1) . ( .)         14

25.  (082-1) . ( .)         14

 

37-

 

- 6:0

[ .(187-1)-1, .(332-1)-1, .(166-2)-1, .(702-1)-2, .(166-1), .(098-1)-1]

[ .(464-1), .(104-1), .(295-2), .(437-3), .(033-1), .(001-1)]

- 1:3

[ ..(035-1), .(102-1), .(397-2)-1, .(184-1), .(074-1), .(222-1)]

[ .(005-1)-1, ..(035-2), .(394-1), ..(303-1), .(646-2)-1, .(122-2)-1]

.- 2:1

[ .(197-3), .(197-1)-1, .(197-2), .(297-1), .(605-1), .(099-1)-1]

[ .(357-2), .(357-1), .(091-1), .(090-1), .(248-2)-1, .(402-1)]

.- . 3:2

[ .(379-1), .(352-1)-1, .(397-1), .(291-1), .(352-2)-1, .(044-2)-1]

[ .(207-1), .(252-1), .(082-1)-1, .(121-1)-1, .(268-1), .(294-1)]

.- . 1:3

[ .(199-1), .(621-1), .(100-1), .(186-1)-1, .(651-1), .(022-1)]

[ .(064-2), .(006-1)-1, .(301-1)-1, ..(653-2), .(492-1), .(334-1)-1]

- . 3:5

[ .(085-1)-1, .(038-2)-2, .(523-1), .(118-1), .(373-1), .(064-1)]

[ .(202-1), .(437-1), .(007-1)-1, .(217-1)-1, .(236-1)-2, .(248-1)-1]

.- 2:2

[ .(022-1), .(564-1), .(234-3), .(509-1)-1, .(312-3)-1, .(105-1)]

[ .(604-1), .(651-2), .(234-2)-2, .(390-1), .(001-2), .(226-3)]

- 5:1

[ .(038-1)-1, .(350-1)-1, .(440-1), .(312-1)-1, ..(106-1), .(129-1)-2]

[ .(382-1), .(156-1), .(234-1), .(440-2), .(354-1)-1, .(195-1)]

- 1:3

[ .(148-1), .(437-2), .(353-1), .(474-1), .(497-1)-1, .(233-2)]

[ .(616-2), .(295-1)-2, .(054-1), .(594-1)-1, .(320-1), .(226-2)]

- 1:4

[ .(018-1), .(238-1), .(399-1), .(013-1)-1, .(136-1), .(468-1)]

[ .(024-1)-1, .(024-2)-1, .(024-3), .(127-1), .(248-3)-1, .(312-2)-1]

 

. .

 

1.

.- 1:2

[ .(197-3)-1]

[ .(102-1)-1, .(074-1)-1]

 

2.

.- 1:1

[ .(099-1)-1]

[ .(102-1)-1]

 

3.

.- 1:0

[ .(297-1)-1]

 

 

37-

 

277-1 .       149 12-9

166-2 .      145 10-13

187-1 .      145 12-8

332-1 .       144 11-7

702-1 .       144 11-6

166-1 .      143 5-7

049-1 .      142 3-6

098-1 . 141 5-5

377-1 .        132 2-6

 

102-1 .    151 15-4

035-1 ..     150 8-8

397-2 .     148 13-8

184-1 .       147 6-10

074-1 .      147 18-16

501-1 .       142 11-8

222-1 .        142 2-2

325-1 .       141 6-7

065-1 .       127 2-5

 

.

197-3 .       154 13-6

197-1 .       147 8-4

197-2 .       147 15-7

297-1 .        146 13-8

099-1 .      145 12-8

605-1 .        144 9-10

077-1 .       138 1-4

281-1 .     136 4-8

002-1 .        132 0-1

 

.

379-1 .        155 12-7

352-1 .       151 16-10

190-1 .       146 4-6

397-1 .     146 13-11

291-1 .       145 13-7

044-2 .       142 3-5

352-2 .       141 15-12

477-1 .       136 1-5

044-1 .       129 0-0

 

.

577-1 .     151 7-5

621-1 .        150 12-12

199-1 .  149 10-10

100-1 .    147 10-11

186-1 .    145 9-6

299-1 .       145 6-5

570-1 .       145 0-0

793-1 .        143 3-8

651-1 .       141 12-13

 

.

022-1 .       148 14-10

363-1 .      146 6-10

564-1 .     141 10-19

312-3 .       137 4-6

234-3 .      136 10-8

340-1 .       135 6-10

509-1 .         133 6-15

105-1 .     130 4-4

112-1 .        130 2-1

 

085-1 .         150 14-8

523-1 .     148 12-8

038-2 .         147 10-8

064-1 .     146 8-8

118-1 .       145 11-7

031-1 .      143 1-1

037-1 .       142 8-15

373-1 .        137 3-4

254-2 .         136 6-8

 

038-1 .         149 15-4

350-1 .     145 10-9

312-1 .       143 11-5

687-1 .       142 5-10

440-1 .         139 10-15

106-1 ..     139 10-13

463-1 .    136 0-0

129-1 .      133 8-8

304-1 ..     132 2-8

 

148-1 .    152 12-6

353-1 .      149 15-13

474-1 .       147 9-15

497-1 .         144 9-7

437-2 .       143 9-14

653-1 ..    141 8-10

272-1 .      139 12-9

233-2 .         136 0-8

616-1 .     123 0-0

 

616-2 .     149 7-9

295-1 .      149 16-9

594-1 .      143 4-8

226-2 .        142 6-6

054-1 .         141 11-10

320-1 .        141 2-13

092-1 .   138 6-12

233-1 .         134 6-11

254-1 .         116 0-3

 

382-1 .        151 16-6

156-1 .      147 17-8

234-1 .      144 10-11

793-2 .        141 0-4

354-1 .        139 12-14

440-2 .         138 9-11

195-1 .       133 7-12

713-2 .         130 2-7

253-1 .      129 2-4

 

604-1 .         147 9-3

651-2 .       142 11-14

226-3 .        142 8-7

234-2 .      141 4-11

390-1 .        138 9-11

001-2 .        138 12-12

656-1 .       136 6-10

389-1 .         136 3-12

116-1 .       121 0-0

 

.

202-1 .      154 17-6

236-1 .     148 8-14

007-1 .       147 7-6

217-1 .     146 15-9

437-1 .       143 12-15

248-1 .      142 14-12

296-1 .      141 0-0

262-1 .       140 0-0

247-1 .       128 0-3

 

.

064-2 .     150 8-8

006-1 .         149 14-4

334-1 .        143 10-9

301-1 .   142 15-15

653-2 ..    142 10-10

311-1 .      139 10-7

492-1 .       139 5-5

413-1 .        136 3-4

440-3 .         133 6-6

 

.

082-1 .      148 14-9

207-1 .      147 14-9

121-1 .      146 8-9

252-1 .       146 8-9

268-1 .      141 9-12

501-2 .       140 2-5

294-1 .        139 9-7

055-1 .       139 1-4

366-1 .  137 6-13

 

357-2 .      151 13-10

090-1 .      146 10-7

091-1 .      146 16-5

357-1 .      146 11-9

248-2 .      142 5-4

235-1 ..     141 3-4

515-1 ..     138 8-9

170-1 .    136 7-5

402-1 .      135 3-11

 

005-1 .       156 13-4

035-2 ..     149 6-9

394-1 .       141 15-14

303-1 ..     140 12-11

580-1 .    140 3-8

122-2 .    132 6-22

646-2 .   128 7-6

122-3 .    118 5-10

122-1 .    115 1-2

 

464-1 .       153 13-10

104-1 .       149 11-6

295-2 .      148 8-11

033-1 .       146 1-9

001-1 .        145 12-9

027-1 .         143 10-9

437-3 .       143 12-5

226-1 .        142 0-0

066-1 .       134 2-3

 

018-1 .     151 8-9

238-1 .      147 9-10

399-1 .        147 15-11

013-1 .     144 12-11

468-1 .    139 3-2

111-1 .        136 7-6

136-1 .        135 7-13

009-1 .       135 5-12

392-1 .       119 0-0

 

024-1 .      155 18-7

024-2 .      152 16-8

024-3 .      151 15-11

378-1 .        145 2-4

248-3 .      142 13-13

312-2 .       141 3-3

127-1 .      139 7-10

282-1 .       138 10-12

069-1 .        129 0-0