. 29-

 

 

.     .                                         

1      (005-1)                ( .)        16  8  5   19-7 56 120

2      (035-2)               ( ..)      16  7  6   16-6 55 118

3      (353-1)           ( .)       16  7  6  23-17 55 114

4      (024-1)               ( .)       16  6  7  22-12 54 118

5      (148-1)               ( .)     15  9  5  25-16 54 117

6      (382-1) -2              ( .)         14 11  4  25-14 53 119

7      (024-3)               ( .)       15  8  6  28-19 53 117

8      (238-1) ()      ( .)       14 11  4   17-9 53 116

9      (236-1)          ( .)      15  8  6  19-14 53 113

10     (035-1)               ( ..)      15  7  7  30-20 52 118

11     (464-1)                   ( .)        14 10  5  26-16 52 118

12     (207-1)               ( .)       15  7  7  23-14 52 117

13     (379-1)                  ( .)         14 10  5  21-12 52 117

14     (616-2) Napoli              ( .)      14 10  5   16-7 52 117

15     (297-1)            ( .)         15  7  7  28-20 52 116

16     (197-3)               ( .)        13 12  4   13-4 51 117

17     (001-1)              ( .)         14  9  6  25-17 51 116

18     (301-1) .          ( .)    15  6  8  30-28 51 110

19     (064-2)               ( .)      12 14  3   12-3 50 117

20     (295-2)            ( .)       13 11  5   15-7 50 116

21     (564-1)              ( .)      15  5  9  31-25 50 114

22     (523-1)          ( .)      15  5  9  24-18 50 114

23     (394-1)                  ( .)        15  5  9  31-29 50 110

24     (202-1)               ( .)       12 13  4  19-10 49 117

25     (397-2)    ( .)      13 10  6   14-7 49 115

26     (006-1)             ( .)          14  7  8  26-20 49 114

27     (332-1)         ( .)        14  7  8  23-17 49 114

28     (007-1)              ( .)        13 10  6  20-14 49 114

29     (352-1) ()       ( .)        13  9  7  24-17 48 115

30     (038-1)            ( .)          13  9  7  21-15 48 114

31     (605-1)              ( .)         15  3 11  18-13 48 113

32     (018-1)                ( .)      14  6  9  20-15 48 113

33     (350-1)                ( .)      13  9  7  28-23 48 113

34     (121-1) -86          ( .)       12 12  5  18-14 48 112

35     (090-1)                ( .)       13  9  7  20-17 48 111

36     (054-1)           ( .)          14  6  9  31-29 48 110

37     (325-1)              ( .)        13  9  7  24-22 48 110

38     (295-1)           ( .)       11 14  4   13-5 47 116

39     (104-1)          ( .)        13  8  8  26-19 47 115

40     (357-2) -99            ( .)       12 11  6   12-6 47 114

41     (197-1)          ( .)        13  8  8  23-18 47 113

42     (038-2)                ( .)          13  8  8  19-15 47 112

43     (217-1) .       ( .)      13  8  8  21-19 47 110

44     (252-1)                ( .)        11 13  5  18-12 46 114

45     (100-1) -1    ( .)     11 13  5   11-7 46 112

46     (234-1)                ( .)       10 16  3  16-12 46 112

47     (099-1) .           ( .)       12 10  7  22-19 46 111

48     (027-1) -        ( .)          12  9  8  19-16 45 111

49     (656-1) 2010         ( .)        11 12  6  21-22 45 107

50     (022-1) ...              ( .)        12  8  9  20-15 44 113

51     (357-1) -72              ( .)       11 11  7  18-13 44 113

52     (091-1)             ( .)       11 11  7  23-19 44 112

53     (197-2)        ( .)        11 11  7  15-11 44 112

54     (064-1)               ( .)      12  8  9  22-20 44 110

55     (373-1)                ( .)         12  8  9  36-35 44 109

56     (187-1)                ( .)       10 13  6  20-15 43 113

57     (190-1)                ( .)        11 10  8  25-22 43 111

58     (118-1)           ( .)        11 10  8  25-23 43 110

59     (366-1)                ( .)   11 10  8  25-23 43 110

60     (166-2)                 ( .)       10 11  8  17-14 41 111

 

1      (102-1) -        ( .)     13 11  5   16-7 50 117

2      (085-1)        ( .)          12 12  5  20-10 48 118

3      (621-1) -       ( .)         12 11  6   16-9 47 115

4      (397-1)                ( .)      12 11  6  21-16 47 113

5      (501-1)             ( .)        14  5 10  39-35 47 112

6      (156-1)             ( .)       13  7  9  21-16 46 113

7      (363-1)               ( .)       13  7  9  18-16 46 110

8      (024-2)              ( .)       11 12  6   14-8 45 114

9      (074-1) -         ( .)       11 12  6   11-6 45 113

10     (399-1) -82         ( .)         11 12  6  19-16 45 111

11     (334-1)                 ( .)         11 12  6  16-16 45 108

12     (254-2)             ( .)          12  9  8  24-26 45 106

13     (577-1) BONO                ( .)       9 17  3  18-12 44 114

14     (604-1)                ( .)          10 14  5   11-7 44 112

15     (651-2)                 ( .)        12  8  9  23-21 44 110

16     (037-1)         ( .)        12  8  9  23-21 44 110

17     (474-1)         ( .)        11 11  7  20-18 44 110

18     (184-1)                ( .)        11 11  7  20-18 44 110

19     (248-1)              ( .)       12  8  9  16-16 44 108

20     (248-2)               ( .)       12  8  9  16-16 44 108

21     (248-3) -69         ( .)       12  8  9  16-16 44 108

22     (312-3) -10               ( .)        12  8  9  24-28 44 104

23     (303-1)                ( ..)      12  7 10  24-23 43 109

24     (268-1)                 ( .)       12  7 10  22-21 43 109

25     (440-1) -     ( .)          12  7 10  16-15 43 109

26     (651-1)              ( .)        11 10  8  24-23 43 109

27     (170-1)                 ( .)     12  7 10  25-25 43 108

28     (352-2) ()       ( .)        11 10  8  16-16 43 108

29     (136-1)                ( .)         11 10  8  17-19 43 106

30     (437-2)                 ( .)        11  9  9  25-20 42 113

31     (437-1)                  ( .)        11  9  9  25-20 42 113

32     (437-3)               ( .)        11  9  9  25-20 42 113

33     (294-1)                 ( .)         12  6 11  30-28 42 110

34     (702-1) -100             ( .)        12  6 11  28-26 42 110

35     (082-1)                ( .)       11  9  9  16-14 42 110

36     (033-1)               ( .)        11  9  9   11-9 42 110

37     (186-1)                 ( .)     12  6 11  12-11 42 109

38     (312-1) -             ( .)        10 12  7  13-12 42 109

39     (687-1)                 ( .)        10 12  7  14-15 42 107

40     (199-1)              ( .)   10 11  8  25-19 41 114

41     (653-2)               ( ..)     11  8 10  24-25 41 107

42     (440-2) -         ( .)          11  8 10  15-16 41 107

43     (515-1)           ( ..)      11  8 10  11-14 41 105

44     (653-1)      ( ..)     10 11  8  21-24 41 105

45     (354-1)                ( .)         10 10  9  25-22 40 111

46     (594-1)           ( .)       11  7 11  21-21 40 108

47     (092-1)               ( .)    10 10  9  12-14 40 106

48     (389-1)                 ( .)          10 10  9  23-26 40 105

49     (312-2) -84            ( .)         9 12  8  20-21 39 107

50     (009-1)            ( .)         9 12  8  31-34 39 105

51     (166-1)                ( .)        9 11  9  16-15 38 109

52     (111-1) Messi               ( .)         11  5 13  24-27 38 105

53     (235-1) 2010        ( ..)       7 17  5   9-13 38 104

54     (253-1)                ( .)       10  8 11  16-25 38 99

55     (262-1) .       ( .)         8 13  8  15-20 37 103

56     (247-1)       ( .)        10  7 12  31-37 37 102

57     (713-2)                ( .)          10  7 12  17-23 37 102

58     (311-1) -23           ( .)        8 12  9  11-14 36 105

59     (793-2)                ( .)          7 15  7  10-14 36 104

60     (320-1)                ( .)          7 13  9  23-25 34 106

 

1      (013-1)                ( .)      10 14  5  18-15 44 111

2      (272-1)                ( .)       12  8  9  26-26 44 108

3      (222-1) -77          ( .)         12  8  9  18-18 44 108

4      (501-2)          ( .)        12  7 10  17-17 43 108

5      (402-1)                ( .)       10 13  6  25-25 43 108

6      (492-1)                ( .)        11 10  8  22-23 43 107

7      (127-1)              ( .)       13  4 12  24-29 43 103

8      (195-1) (.)       ( .)        12  6 11  20-27 42 101

9      (291-1)                ( .)        10 11  8  19-15 41 112

10     (281-1)            ( .)      10 11  8  14-15 41 107

11     (106-1) .           ( ..)      12  5 12  19-21 41 106

12     (509-1) .         ( .)          11  8 10  20-25 41 103

13     (440-3) -         ( .)          11  7 11  24-28 40 104

14     (233-2)                 ( .)           9 12  8  21-21 39 108

15     (390-1)              ( .)         10  9 10  23-26 39 105

16     (234-3)              ( .)        9 11  9  10-10 38 108

17     (282-1)           ( .)        10  8 11  21-24 38 105

18     (233-1)                ( .)          10  8 11  26-32 38 102

19     (055-1)                 ( .)         8 13  8  25-25 37 108

20     (793-1)            ( .)          8 13  8  17-19 37 106

21     (646-2)                ( .)     9 10 10  17-25 37 100

22     (044-1) -          ( .)        11  4 14  23-33 37 98

23     (065-1)                ( .)        11  4 14  30-41 37 97

24     (277-1)          ( .)         6 18  5  12-11 36 109

25     (049-1)                 ( .)        8 12  9  15-18 36 105

26     (299-1)               ( .)         6 17  6    6-6 35 108

27     (497-1)                 ( .)           7 14  8   9-11 35 106

28     (044-2) -747           ( .)         9  8 12   9-12 35 105

29     (296-1)                 ( .)        8 11 10  15-18 35 105

30     (226-2)          ( .)          8 11 10  13-16 35 105

31     (226-3) -      ( .)          8 11 10  13-16 35 105

32     (226-1) -         ( .)          8 11 10  13-16 35 105

33     (477-1) -07            ( .)         7 14  8  15-18 35 105

34     (001-2)              ( .)          8 11 10  23-28 35 103

35     (105-1) -83       ( .)       9  8 12  17-24 35 101

36     (378-1)                ( .)          4 22  3    5-5 34 108

37     (304-1)                  ( ..)       8 10 11  17-24 34 101

38     (413-1)                 ( .)          8 10 11  12-19 34 101

39     (340-1) -82          ( .)         9  7 13  20-28 34 100

40     (077-1)              ( .)         8  9 12  24-29 33 103

41     (468-1)              ( .)      6 14  9  11-15 32 104

42     (098-1)               ( .)   5 17  7  10-14 32 104

43     (122-3)              ( .)      8  8 13  25-38 32 95

44     (234-2)                ( .)        4 19  6  10-11 31 107

45     (580-1) .        ( .)      6 13 10  14-19 31 103

46     (129-1)                ( .)        7 10 12  20-29 31 99

47     (616-1) -72          ( .)       9  4 16  34-54 31 88

48     (002-1)                  ( .)          7  9 13  19-27 30 100

49     (570-1)           ( .)         0 29  0    0-0 29 108

50     (031-1) (.)        ( .)        2 23  4  10-12 29 106

51     (122-2)         ( .)      6 11 12  11-20 29 99

52     (069-1)                ( .)          7  8 14  21-36 29 93

53     (122-1) 95-80         ( .)      7  8 14  28-45 29 91

54     (066-1)            ( .)         3 19  7   9-14 28 103

55     (463-1)            ( .)      3 19  7   9-18 28 99

56     (377-1) -          ( .)          6 10 13  24-34 28 98

57     (112-1) -          ( .)          6 10 13  19-30 28 97

58     (116-1)            ( .)         7  7 15  21-42 28 87

59     (392-1)    ( .)         6  8 15  53-74 26 87

60     (254-1)            ( .)           6  6 17  22-45 24 85

 

1.   (392-1) ( .)   53

2.   (501-1) ( .)            39

3.   (373-1) ( .)                36

4.   (616-1) -72 ( .)        34

5.   (564-1) ( .)           31

6.   (394-1) ( .)                 31

7.   (054-1) ( .)            31

8.   (009-1) ( .)           31

9.   (247-1) ( .)      31

10.  (035-1) ( ..)            30

11.  (301-1) . ( .)      30

12.  (294-1) ( .)                 30

13.  (065-1) ( .)               30

14.  (024-3) ( .)             28

15.  (297-1) ( .)            28

16.  (350-1) ( .)             28

17.  (702-1) -100 ( .)             28

18.  (122-1) 95-80 ( .)      28

19.  (464-1) ( .)                  26

20.  (006-1) ( .)              26

21.  (104-1) ( .)         26

22.  (272-1) ( .)              26

23.  (233-1) ( .)                 26

24.  (148-1) ( .)           25

25.  (382-1) -2 ( .)               25

 

1.   (064-2) ( .)            3

2.   (197-3) ( .)              4

3.   (295-1) ( .)         5

4.   (035-2) ( ..)            6

5.   (357-2) -99 ( .)           6

6.   (005-1) ( .)               7

7.   (616-2) Napoli ( .)            7

8.   (295-2) ( .)          7

9.   (397-2) ( .) 7

10.  (100-1) -1 ( .) 7

11.  (238-1) () ( .)     9

12.  (202-1) ( .)             10

13.  (197-2) ( .)       11

14.  (024-1) ( .)             12

15.  (379-1) ( .)                  12

16.  (252-1) ( .)               12

17.  (234-1) ( .)              12

18.  (605-1) ( .)              13

19.  (357-1) -72 ( .)             13

20.  (382-1) -2 ( .)               14

21.  (236-1) ( .)       14

22.  (207-1) ( .)             14

23.  (007-1) ( .)             14

24.  (121-1) -86 ( .)         14

25.  (166-2) ( .)               14

 

1.   (005-1) ( .)               16

2.   (035-2) ( ..)            16

3.   (353-1) ( .)         16

4.   (024-1) ( .)             16

5.   (148-1) ( .)           15

6.   (024-3) ( .)             15

7.   (236-1) ( .)       15

8.   (035-1) ( ..)            15

9.   (207-1) ( .)             15

10.  (297-1) ( .)            15

11.  (301-1) . ( .)      15

12.  (564-1) ( .)           15

13.  (523-1) ( .)       15

14.  (394-1) ( .)                 15

15.  (605-1) ( .)              15

16.  (382-1) -2 ( .)               14

17.  (238-1) () ( .)     14

18.  (464-1) ( .)                  14

19.  (379-1) ( .)                  14

20.  (616-2) Napoli ( .)            14

21.  (001-1) ( .)              14

22.  (006-1) ( .)              14

23.  (332-1) ( .)        14

24.  (018-1) ( .)             14

25.  (054-1) ( .)            14

 

1.   (005-1) ( .)               12

2.   (382-1) -2 ( .)               11

3.   (035-2) ( ..)            10

4.   (024-1) ( .)             10

5.   (035-1) ( ..)            10

6.   (464-1) ( .)                  10

7.   (085-1) ( .)         10

8.   (148-1) ( .)           9

9.   (024-3) ( .)             9

10.  (207-1) ( .)             9

11.  (379-1) ( .)                  9

12.  (616-2) Napoli ( .)            9

13.  (197-3) ( .)              9

14.  (064-2) ( .)            9

15.  (202-1) ( .)             9

16.  (102-1) - ( .)     9

17.  (238-1) () ( .)     8

18.  (297-1) ( .)            8

19.  (001-1) ( .)              8

20.  (295-2) ( .)          8

21.  (295-1) ( .)         8

22.  (397-2) ( .) 7

23.  (352-1) () ( .)       7

24.  (104-1) ( .)         7

25.  (621-1) - ( .)        7

 

:

29- : +67 =76 -37

29- : +1916 =1795 -1509

 

: 1/16

 

(353-1) - (234-3) 1:1 

(656-1) 2010 - (197-2) 2:1 

(394-1) - (252-1) 2:1 

(523-1) - (238-1) () 1:0 

(616-2) Napoli - (100-1) -1 1:1 

(301-1) . - (236-1) 2:2 

(024-1) - (509-1) . 2:0 

(005-1) - (363-1) 1:1 

(501-1) - (035-1) 2:2 

(437-3) - (295-2) 3:0 

(148-1) - (197-1) 1:0 

(382-1) -2 - (156-1) 2:2 

(397-1) - (064-2) 2:1 

(024-2) - (102-1) - 0:1 

(397-2) - (085-1) 0:4 

(281-1) - (604-1) 0:0 

 

, 1/4

 

(207-1) - (038-1) 0:1  0:1  0:0 

(102-1) - - (238-1) () 0:0  0:0  1:1 

(148-1) - (197-3) 1:1  0:0  1:0 

(295-1) - (501-1) 1:3  1:0  1:3 

 

 

                                      

1.  .        29 16  8  5 61 -40 56 ++--=+++=+-=+++=+=-+===+++-++

2.  .      29 16  5  8 64 -53 53 -+++++=-+-++=-+==+-+++=+-+-+-

3.  .       29 16  4  9 58 -51 52 +=+-+-++-+---=++=+++-+++-+-=+

4.               29 14  6  9 60 -51 48 +++++=+=-+--=--=+=-+++-++-=-+

5.           29 14  5 10 64 -55 47 +++==+-+=--+-+++--=-=++-+-+-+

6.          29 15  2 12 50 -45 47 -==-+--++++-+++-+-+-+----++++

7.                29 14  4 11 55 -52 46 =-++--+-+-+=+=++--+--++++-+=-

8.  .      29 13  3 13 56 -58 42 --=++=--=+++--+-----++-++-+++

9.              29 12  5 12 64 -53 41 +-+=---+-+++-=--+=-+=+=-+++--

10.              29 11  8 10 52 -50 41 ----+==+--++=-++-+=+=-+-+===+

11.           29 12  4 13 63 -54 40 ++-+-=--=++--+-+-+--=-=--++++

12. .       29 10  9 10 54 -51 39 =-+==-==++--+---++=-++==--=++

13. .       29 11  5 13 56 -58 38 =+--+++=-++--+=---+++=+---=--

14.            29 10  7 12 58 -62 37 =+-+--+-=-+++=-=+++=----=-=+-

15.             29 10  6 13 54 -54 36 --++-+-+=+-+-+==++=+==-------

16.   29  8  9 12 53 -61 33 =-+--+=-=-+--+-====+-=+-+=+--

17. .     29  9  5 15 47 -63 32 +--=-=++=--=+-++-+=----+-+---

18.             29  8  5 16 54 -66 29 -+-=++--=--+=-----+---++=+-=-

19.             29  7  7 15 42 -68 28 -+---=+-+--=++--=-=-=-=+---=+

20.            29  5 11 13 44 -64 26 =--==--==---+--++-===--=++==-

 

:

1.   (202-1) . ( .)         15

2.   (382-1) . ()                14

3.   (091-1) . ()               14

4.   (102-1) . ()          14

5.   (156-1) . ()              14

6.   (024-1) . ()           13

7.   (024-3) . ()           13

8.   (207-1) . ( .)         13

9.   (394-1) . ()               13

10.  (074-1) . ()            13

11.  (353-1) . ()             12

12.  (297-1) . ( .)            12

13.  (301-1) . ( .)     12

14.  (295-1) . ()              12

15.  (197-2) . ( .)           12

16.  (399-1) . ()                 12

17.  (148-1) . ()           11

18.  (379-1) . ( .)           11

19.  (001-1) . ( )            11

20.  (038-1) . ( )       11

21.  (099-1) . ( .)          11

22.  (352-2) . ( .)          11

23.  (272-1) . ()             11

24.  (291-1) . ( .)          11

25.  (464-1) . ( )           10

 

29-

 

- 1:2

[ .(187-1), .(332-1)-1, .(166-2), .(702-1), .(166-1), .(277-1)]

[ .(616-2), .(295-1), .(054-1)-1, .(092-1)-1, .(320-1), .(594-1)]

- 3:2

[ .(397-2), .(102-1)-1, .(074-1), .(325-1), .(184-1), .(501-1)-2]

[ .(148-1)-1, .(353-1), .(437-2)-1, .(474-1), .(272-1), ..(653-1)]

.- 2:1

[ .(197-3), .(297-1)-1, .(197-1), .(099-1), .(197-2), .(605-1)-1]

[ .(038-1), .(350-1), .(440-1), .(312-1), ..(106-1)-1, ..(304-1)]

.- . 2:1

[ .(379-1), .(352-1)-1, .(190-1), .(291-1)-1, .(397-1), .(352-2)]

[ .(564-1)-1, .(022-1), .(363-1), .(509-1), .(312-3), .(340-1)]

.- 4:3

[ .(621-1)-1, .(199-1)-1, .(100-1), .(651-1), .(186-1)-1, -1]

[ .(118-1), .(038-2), .(523-1)-1, .(085-1)-2, .(064-1), .(037-1)]

- 1:3

[ .(382-1), .(156-1), .(354-1)-1, .(440-2), .(713-2), .(253-1)]

[ .(238-1), .(018-1), .(399-1), .(013-1)-1, .(136-1), .(111-1)-2]

- 0:3

[ .(651-2), .(656-1), .(390-1), .(001-2), .(389-1), .(226-3)]

[ .(001-1)-1, .(295-2), .(464-1)-1, .(104-1), .(437-3)-1, .(027-1)]

.- 3:1

[ .(202-1)-1, .(007-1), .(236-1), .(437-1)-2, .(217-1), .(248-1)]

[ .(005-1), .(394-1)-1, ..(303-1), .(122-2), .(646-2), .(122-3)]

.- 0:2

[ .(064-2), .(006-1), .(301-1), ..(653-2), .(334-1), .(492-1)]

[ .(357-2)-1, .(091-1), .(357-1)-1, ..(515-1), .(170-1), .(090-1)]

.- 2:4

[ .(207-1), .(252-1), .(082-1), .(366-1), .(268-1)-1, .(294-1)-1]

[ .(024-3)-1, .(024-1)-1, .(024-2)-1, .(248-3)-1, .(312-2), .(282-1)]

 

 

 

, 1/4

1

.- 3:2

[ .(197-3)-1, .(197-2)-1, .(605-1)-1]

[ .(357-1)-1, ..(515-1)-1]

.- . 2:3

[ .(064-2)-1, ..(653-2)-1]

[ .(252-1)-1, .(082-1)-1, .(294-1)-1]

- 0:4

[ .(074-1)-1, .(325-1)-1, .(501-1)-2]

- 2:3

[ .(104-1)-1, .(437-3)-1]

[ .(024-3)-1, .(024-1)-1, .(024-2)-1]

 

2

.- 3:0

[ .(197-1)-1, .(099-1)-1, .(197-2)-1]

.- . 2:1

[ .(064-2)-1, .(334-1)-1]

[ .(366-1)-1]

- 1:3

[ .(646-2)-1]

[ .(102-1)-1, .(074-1)-1, .(325-1)-1]

- 3:2

[ .(295-2)-1, .(464-1)-1, .(027-1)-1]

[ .(248-3)-1, .(312-2)-1]

 

3

.- 3:3

[ .(297-1)-1, .(099-1)-1, .(605-1)-1]

[ .(357-2)-1, .(357-1)-2]

.- . 2:3

[ .(064-2)-1, .(301-1)-1]

[ .(366-1)-1, .(268-1)-1, .(294-1)-1]

- 1:4

[ .(005-1)-1]

[ .(074-1)-1, .(325-1)-1, .(184-1)-1, .(501-1)-1]

- 4:3

[ .(464-1)-1, .(437-3)-2, .(027-1)-1]

[ .(024-3)-1, .(024-1)-1, .(248-3)-1]

 

29-

 

332-1 .       114 10-5

187-1 .      113 10-4

166-2 .      111 8-10

702-1 .       110 8-4

166-1 .      109 4-6

277-1 .       109 8-8

049-1 .      105 3-6

098-1 . 104 1-5

377-1 .        98  2-6

 

035-1 ..     118 7-5

102-1 .    117 14-4

397-2 .     115 9-5

074-1 .      113 13-14

501-1 .       112 9-5

325-1 .       110 4-6

184-1 .       110 4-9

222-1 .        108 1-1

065-1 .       97  2-5

 

.

197-3 .       117 10-5

297-1 .        116 12-4

605-1 .        113 6-7

197-1 .       113 5-1

197-2 .       112 12-6

099-1 .      111 11-4

281-1 .     107 4-8

077-1 .       103 1-4

002-1 .        100 0-1

 

.

379-1 .        117 11-7

352-1 .       115 10-9

397-1 .     113 10-7

291-1 .       112 11-5

190-1 .       111 3-5

352-2 .       108 11-9

044-2 .       105 1-4

477-1 .       105 1-5

044-1 .       98  0-0

 

.

621-1 .        115 8-8

577-1 .     114 7-5

199-1 .  114 10-7

100-1 .    112 7-9

651-1 .       109 9-10

186-1 .    109 6-5

299-1 .       108 3-4

570-1 .       108 0-0

793-1 .        106 3-8

 

.

564-1 .     114 10-13

022-1 .       113 10-8

363-1 .      110 6-10

234-3 .      108 8-3

312-3 .       104 2-3

509-1 .         103 5-14

105-1 .     101 0-0

340-1 .       100 5-10

112-1 .        97  2-1

 

085-1 .         118 10-6

523-1 .     114 9-7

038-2 .         112 6-5

064-1 .     110 6-6

118-1 .       110 7-6

037-1 .       110 8-11

373-1 .        109 2-2

254-2 .         106 6-8

031-1 .      106 1-1

 

038-1 .         114 11-3

350-1 .     113 7-7

440-1 .         109 9-11

312-1 .       109 9-5

687-1 .       107 5-9

106-1 ..     106 7-9

304-1 ..     101 2-7

129-1 .      99  3-7

463-1 .    99  0-0

 

148-1 .    117 11-4

353-1 .      114 12-10

437-2 .       113 6-9

474-1 .       110 7-12

272-1 .      108 11-7

233-2 .         108 0-4

497-1 .         106 4-6

653-1 ..    105 7-10

616-1 .     88  0-0

 

616-2 .     117 6-7

295-1 .      116 12-7

054-1 .         110 8-8

594-1 .      108 2-7

092-1 .   106 5-10

320-1 .        106 0-9

226-2 .        105 3-6

233-1 .         102 6-11

254-1 .         85  0-3

 

382-1 .        119 14-2

156-1 .      113 14-7

234-1 .      112 7-8

354-1 .        111 10-9

440-2 .         107 9-6

793-2 .        104 0-4

713-2 .         102 2-5

195-1 .       101 6-9

253-1 .      99  2-3

 

604-1 .         112 8-3

651-2 .       110 8-9

656-1 .       107 4-9

234-2 .      107 1-7

389-1 .         105 2-10

390-1 .        105 7-9

226-3 .        105 4-6

001-2 .        103 10-11

116-1 .       87  0-0

 

.

202-1 .      117 15-5

007-1 .       114 5-5

236-1 .     113 5-10

437-1 .       113 9-11

217-1 .     110 10-8

248-1 .      108 10-9

296-1 .      105 0-0

262-1 .       103 0-0

247-1 .       102 0-3

 

.

064-2 .     117 7-6

006-1 .         114 10-4

301-1 .   110 12-11

334-1 .        108 7-5

653-2 ..    107 9-9

492-1 .       107 1-2

311-1 .      105 9-6

440-3 .         104 6-6

413-1 .        101 3-4

 

.

207-1 .      117 13-6

252-1 .       114 5-7

121-1 .      112 5-6

366-1 .  110 5-11

294-1 .        110 7-3

082-1 .      110 9-7

268-1 .      109 9-9

501-2 .       108 2-5

055-1 .       108 1-4

 

357-2 .      114 9-10

357-1 .      113 8-6

091-1 .      112 14-4

090-1 .      111 8-5

248-2 .      108 1-2

170-1 .    108 6-4

402-1 .      108 3-8

515-1 ..     105 8-8

235-1 ..     104 3-4

 

005-1 .       120 8-3

035-2 ..     118 5-6

394-1 .       110 13-10

303-1 ..     109 10-10

580-1 .    103 3-8

646-2 .   100 5-2

122-2 .    99  4-17

122-3 .    95  5-8

122-1 .    91  1-2

 

464-1 .       118 10-7

001-1 .        116 11-5

295-2 .      116 5-9

104-1 .       115 7-2

437-3 .       113 7-3

027-1 .         111 8-7

033-1 .       110 0-9

226-1 .        105 0-0

066-1 .       103 2-3

 

238-1 .      116 7-6

018-1 .     113 5-7

399-1 .        111 12-7

013-1 .     111 9-6

136-1 .        106 6-7

009-1 .       105 5-10

111-1 .        105 7-6

468-1 .    104 1-1

392-1 .       87  0-0

 

024-1 .      118 13-5

024-3 .      117 13-6

024-2 .      114 10-7

248-3 .      108 10-11

378-1 .        108 2-4

312-2 .       107 1-2

282-1 .       105 9-11

127-1 .      103 6-9

069-1 .        93  0-0