20-

 

20- : +120 =66 -2

20- : +1409 =1282 -1069

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       11  7  2   14-6 40 82

2.   (332-1)           ( .)        12  3  5  25-18 39 81

3.   (354-1)                  ( .)         12  2  6  32-20 38 86

4.   (233-1)                  ( .)          10  7  3  29-18 37 85

5.   (474-1)           ( .)        10  7  3   17-6 37 85

6.   (272-1)                  ( .)       11  4  5  21-12 37 83

7.   (379-1)                    ( .)         11  4  5   16-8 37 82

8.   (111-1) Messi                 ( .)         11  4  5  19-12 37 81

9.   (148-1)                 ( .)     11  4  5  19-16 37 77

10.  (651-2)               ( .)        10  6  4  19-12 36 81

11.  (268-1)                   ( .)       10  6  4  18-11 36 81

12.  (136-1)                  ( .)         10  6  4  17-11 36 80

13.  (033-1)                 ( .)        10  6  4   10-4 36 80

14.  (236-1)            ( .)      11  3  6  19-14 36 79

15.  (098-1)                 ( .)  11  3  6  17-12 36 79

16.  (066-1)              ( .)        10  6  4  19-14 36 79

17.  (013-1)                  ( .)      10  6  4  19-15 36 78

18.  (170-1)                   ( .)     10  5  5  25-18 35 81

19.  (027-3) -       ( .)          10  5  5  17-10 35 81

20.  (227-3) "."      ( .)          10  5  5  17-10 35 81

21.  (651-1)                 ( .)        10  5  5  19-14 35 79

22.  (295-2)              ( .)        9  8  3  14-10 35 78

23.  (166-2)                ( .)        8 10  2  18-10 34 82

24.  (077-1)                ( .)         9  7  4  24-17 34 81

25.  (708-2) ( .)      10  4  6  26-21 34 79

26.  (357-2) -99              ( .)        9  7  4    9-4 34 79

27.  (397-2)      ( .)       9  7  4    9-4 34 79

28.  (397-1)                  ( .)      10  4  6  21-17 34 78

29.  (085-1)          ( .)          10  4  6  18-15 34 77

30.  (302-1)                ( .)        9  7  4  17-14 34 77

31.  (053-1)                 ( .)          9  6  5  19-11 33 82

32.  (055-1)                   ( .)         9  6  5  25-18 33 81

33.  (044-1) -            ( .)        10  3  7  16-10 33 80

34.  (154-1)                    ( .)        8  9  3   13-7 33 80

35.  (038-1)              ( .)           9  6  5  21-16 33 79

36.  (399-1) -82           ( .)          9  6  5  22-18 33 78

37.  (389-1)                   ( .)           8  8  4  19-13 32 80

38.  (254-2)               ( .)           9  5  6  25-20 32 79

39.  (005-1)                  ( .)         8  8  4   11-6 32 79

40.  (222-1) ....-77           ( .)         10  2  8  19-15 32 78

41.  (687-1)                   ( .)         9  5  6  15-11 32 78

42.  (024-1)                 ( .)        8  8  4   12-8 32 78

43.  (492-1)                  ( .)         8  8  4  16-15 32 75

44.  (301-1) .            ( .)     9  5  6  22-23 32 73

45.  (065-1)                  ( .)         8  7  5  21-15 31 80

46.  (122-3)                ( .)      9  4  7  29-25 31 78

47.  (102-1) -          ( .)      8  7  5  14-10 31 78

48.  (122-2)           ( .)      8  7  5    9-6 31 77

49.  (166-1)                  ( .)        9  4  7  13-15 31 72

50.  (373-1)                   ( .)          9  4  7  28-33 31 69

51.  (002-1)                    ( .)          7  9  4  17-14 30 77

52.  (303-1)                  ( ..)       7  9  4  17-14 30 77

53.  (238-1) ()        ( .)        8  6  6  11-10 30 75

54.  (001-1)                ( .)          8  6  6  15-17 30 72

55.  (167-1) -               ( .)          7  8  5  18-15 29 77

56.  (295-1)             ( .)        6 11  3    6-3 29 77

57.  (082-1)                  ( .)        7  8  5  12-11 29 75

58.  (291-1)                  ( .)         8  4  8  14-13 28 75

59.  (325-1)                ( .)         7  7  6  17-16 28 75

60.  (074-1) -           ( .)        8  4  8    8-8 28 74

61.  (390-1)                ( .)          7  6  7  19-19 27 74

62.  (380-1) -07              ( .)        5 10  5  13-14 25 73

63.  (234-1)                  ( .)        6  6  8  12-11 24 75

 

64.  (515-1)             ( .)        11  6  3   13-5 39 82

65.  (402-1)                  ( .)       11  4  5  28-18 37 84

66.  (352-1) ()         ( .)        10  6  4  22-17 36 79

67.  (118-1)             ( .)        10  5  5  22-15 35 81

68.  (197-3)                 ( .)         9  8  3    9-3 35 80

69.  (311-1) -23             ( .)       10  5  5  17-16 35 75

70.  (202-1)                 ( .)        9  7  4   13-7 34 80

71.  (018-1) ()          ( .)      10  4  6  16-14 34 76

72.  (009-1)              ( .)        10  3  7  29-24 33 79

73.  (027-1)                ( .)           9  6  5  18-13 33 79

74.  (027-2) -          ( .)           9  6  5  18-13 33 79

75.  (227-1)               ( .)           9  6  5  18-13 33 79

76.  (227-2) "."       ( .)           9  6  5  18-13 33 79

77.  (541-1)                ( .)           9  6  5  18-13 33 79

78.  (541-2) " "       ( .)           9  6  5  18-13 33 79

79.  (541-3) "."         ( .)           9  6  5  18-13 33 79

80.  (501-2)            ( .)         8  9  3   13-8 33 79

81.  (187-1)                  ( .)       10  3  7  18-18 33 74

82.  (653-1)        ( ..)      9  6  5  22-22 33 74

83.  (708-1)                ( .)       9  5  6  22-19 32 77

84.  (127-1)                ( .)        9  5  6  20-18 32 76

85.  (488-1)                  ( .)          9  5  6  23-22 32 75

86.  (464-1)                     ( .)         9  5  6  20-20 32 74

87.  (258-1) ( .)      9  5  6  18-19 32 73

88.  (022-1) ...                ( .)         8  7  5  15-10 31 79

89.  (277-1)            ( .)         8  7  5  22-19 31 77

90.  (099-1) .             ( .)        8  7  5  14-11 31 77

91.  (197-2)          ( .)         8  7  5   11-9 31 76

92.  (501-1)               ( .)         8  6  6  32-28 30 78

93.  (098-2) -               ( .)   8  6  6  21-18 30 77

94.  (207-1)                 ( .)        7  9  4  17-14 30 77

95.  (024-2)                ( .)        7  9  4    8-6 30 76

96.  (248-1)                ( .)        7  9  4  18-17 30 75

97.  (248-2)                 ( .)        7  9  4  18-17 30 75

98.  (248-3) -69           ( .)        7  9  4  18-17 30 75

99.  (100-1) -1      ( .)      6 11  3   15-9 29 80

100. (357-1) -72                ( .)        7  8  5  18-19 29 73

101. (217-1) .         ( .)       8  5  7  17-20 29 71

102. (254-1)              ( .)           8  4  8  25-24 28 75

103. (282-1)             ( .)         6 10  4  15-16 28 73

104. (197-1)              ( .)         7  7  6  18-20 28 72

105. (304-1)                    ( ..)       7  7  6  22-25 28 71

106. (468-1)                   ( .)      7  6  7  15-12 27 77

107. (024-3)                 ( .)        7  6  7  16-17 27 73

108. (713-2)                  ( .)           7  6  7  14-15 27 73

109. (594-1)             ( .)        7  6  7  20-22 27 72

110. (577-1) BONO                  ( .)       6  9  5  12-14 27 72

111. (168-1)                ( .)      7  6  7  15-18 27 71

112. (440-2) -           ( .)           7  5  8    7-8 26 73

113. (454-1)                 ( .)        5 11  4    7-9 26 72

114. (305-1) ...                ( .)         7  5  8  14-17 26 71

115. (054-1)             ( .)           6  8  6  25-28 26 71

116. (320-1)                  ( .)          7  5  8  12-17 26 69

117. (010-1) ()       ( .)       5 11  4  10-15 26 69

118. (702-1) -100               ( .)         6  7  7  15-16 25 73

119. (202-3)                 ( .)        6  6  8  13-13 24 74

120. (234-2)                  ( .)        5  9  6  10-10 24 74

121. (035-2)                 ( ..)       4 12  4    8-9 24 73

122. (382-1) -2                ( .)          5  9  6  12-15 24 71

123. (035-1)                 ( ..)       4 12  4  11-14 24 71

124. (159-1)                 ( .)           6  6  8  17-21 24 70

125. (049-1)                   ( .)        4 11  5  13-17 23 70

126. (299-1)                 ( .)         4 10  6    4-6 22 72

127. (297-1)              ( .)          9  6  5  21-17 33 78

128. (460-1) Megion United         ( .)         9  5  6  27-22 32 79

129. (202-2)                 ( .)        9  5  6  17-12 32 79

130. (353-1)             ( .)        8  8  4  18-15 32 77

131. (646-1)                   ( .)     9  4  7    9-7 31 76

132. (122-1) 95-80           ( .)      8  6  6  29-25 30 78

133. (394-1)                    ( .)         8  6  6  27-25 30 76

134. (580-1) .          ( .)      8  5  7  15-13 29 76

135. (377-1) -            ( .)          8  5  7  28-27 29 75

136. (007-1)                ( .)         7  8  5  14-16 29 72

137. (296-1)                   ( .)        5 13  2   10-6 28 78

138. (334-1)                   ( .)          6 10  4  15-13 28 76

139. (116-1)              ( .)         8  4  8  27-26 28 75

140. (605-1) -70              ( .)          7  7  6  12-12 28 74

141. (437-1)                    ( .)         7  7  6  15-20 28 69

142. (437-2)                   ( .)         7  7  6  15-20 28 69

143. (437-3)                 ( .)         7  7  6  15-20 28 69

144. (031-1) (.)          ( .)        8  4  8  26-32 28 68

145. (392-1)      ( .)         9  1 10  40-51 28 63

146. (656-1)                   ( .)         6  9  5  17-13 27 78

147. (091-1)               ( .)        8  3  9  20-19 27 75

148. (262-1) .         ( .)         7  6  7  16-15 27 75

149. (440-3) -           ( .)           7  6  7  22-22 27 74

150. (001-2)                ( .)          7  6  7  16-16 27 74

151. (247-1)         ( .)         6  9  5  21-25 27 70

152. (092-1)                 ( .)     6  8  6  12-11 26 75

153. (345-1)                  ( .)        6  8  6  22-22 26 74

154. (653-2)                 ( ..)      7  5  8  19-23 26 70

155. (509-1) .           ( .)           6  7  7  22-20 25 76

156. (497-1)                   ( .)           6  7  7  12-11 25 75

157. (646-2)                  ( .)     5 10  5   9-10 25 73

158. (252-1)                  ( .)         6  7  7  11-14 25 71

159. (366-1)                  ( .)    7  4  9  15-19 25 70

160. (106-1) .         ( ..)       6  7  7  15-20 25 69

161. (350-1)                  ( .)       7  4  9  18-26 25 66

162. (281-1)              ( .)       6  6  8  14-12 24 76

163. (659-1) ()   ( .)      5  9  6  20-18 24 76

164. (090-1)                  ( .)        5  9  6  10-11 24 73

165. (226-1) -           ( .)          4 12  4  10-12 24 72

166. (226-2)            ( .)          4 12  4  10-12 24 72

167. (226-3) -        ( .)          4 12  4  10-12 24 72

168. (206-1) ""           ( .)          6  6  8  17-22 24 69

169. (195-1) (.)         ( .)         7  3 10  20-26 24 68

170. (477-1) 07               ( .)         6  6  8  23-29 24 68

171. (312-2) -84              ( .)         5  8  7  16-18 23 72

172. (260-1)                  ( .)         5  8  7  15-20 23 69

173. (037-1)           ( .)         5  8  7  11-17 23 68

174. (294-1)                   ( .)          5  8  7  15-25 23 64

175. (440-1) -       ( .)           6  4 10   9-12 22 71

176. (199-1)                ( .)    4 10  6  15-20 22 69

177. (312-1) -               ( .)         4  9  7  10-12 21 72

178. (417-1) ""         ( .)       2 15  3  10-13 21 71

179. (234-3)                ( .)        4  9  7  10-14 21 70

180. (186-1)                   ( .)      5  5 10   5-10 20 69

181. (713-1)           ( .)           4  7  9    4-9 19 69

182. (307-1)                 ( ..)       2 13  5   8-13 19 69

183. (061-1)               ( .)         2 13  5  10-17 19 67

184. (006-1)               ( .)           4  7  9  11-21 19 64

185. (416-1) -77            ( .)          0 18  2    1-3 18 72

186. (553-1)                    ( .)           3  9  8   8-16 18 66

187. (564-1)                ( .)       3  9  8  14-24 18 64

188. (121-1) -86            ( .)        1 13  6   8-16 16 66

 

.

 

1

                                                                  

1.  (077-1)            20 11  5  4 24 -13 38 =-++=-==-++++++=++-+  81

2.  - (102-1)       20 11  5  4 16 -10 38 +++-+=+=+++=-=-+=++-  78

3.  (098-1)             20  9  6  5 17 -14 33 =+++-=-==+-=+++-=-++  79

4.  - (027-2)       20  7  8  5 18 -13 29 --=+-+===+==+==++-+-  79

5.  ....-77 (222-1)        20  6 11  3 16 -11 29 +-=+==-++-=+=====+==  78

6.  (325-1)            20  8  4  8 18 -17 28 -++--++=+---+-=+-+==  75

7.  (397-2)  20  6  8  6 16 -14 26 -+-+++===+-==+=-=--=  79

8.  (002-1)                20  7  5  8 18 -15 26 =+--+-=-+-+++==-=+--  77

9.  - (074-1)        20  6  4 10 14 -22 22 +---+=+=-++=-----+-=  74

10. (166-1)              20  3 10  7 11 -20 19 =-+=-=+==----==+=-==  72

11. (197-1)          20  3  7 10 10 -20 16 =---=--+--==-===--++  72

12. (035-1)             20  2  9  9 11 -20 15 =+-===----=---==+-==  71

 

 

20-

(098-1) - - (027-2)   1:0

(166-1) - (397-2)   0:0

(035-1) - (325-1)   0:0

- (074-1) - ....-77 (222-1)   0:0

- (102-1) - (197-1)   0:1

(002-1) - (077-1)   0:1

 

2

                                                                  

1.  (118-1)         20 11  3  6 19 -13 36 -++-=+-++-=+=--+++++  81

2.  -1 (100-1)   20  7 11  2 19 -12 32 =++++=======+-+==+-=  80

3.  . (509-1)        20  9  5  6 22 -15 32 =+----++=-++++=+=-+=  76

4.  (379-1)                20  8  5  7 19 -15 29 +-+=-=-+-+=--+=+++-=  82

5.  - (044-1)         20  7  8  5 17 -13 29 +==+=+=-==+=+-=--++-  80

6.  (226-2)        20  7  8  5 15 -11 29 +-+=+-+=++=-===-+-==  72

7.  (297-1)          20  6  8  6 17 -21 26 -++=+=--=--==+===+-+  78

8.  (197-2)      20  5  9  6 15 -16 24 +-====-==+=--+=--++=  76

9.  (299-1)             20  5  8  7 14 -18 23 ==--++=+=+=--==-+-=-  72

10. (260-1)              20  5  8  7 11 -14 23 =--+=+==--+=+-=+=-=-  69

11. (186-1)               20  4  6 10 12 -23 18 -+-=--+-=+-+--==--==  69

12. 07 (477-1)            20  4  5 11 17 -26 17 ---=--+-=--+=+==---+  68

 

 

20-

(197-2) - (186-1)   0:0

. (509-1) - -1 (100-1)   0:0

- (044-1) - 07 (477-1)   0:1

(226-2) - (379-1)   0:0

(260-1) - (118-1)   0:1

(297-1) - (299-1)   2:1

 

3

                                                                  

1.  (038-1)          20  9  8  3 17 -10 35 =+==++-+-==+=+=++-+=  79

2.  () (659-1) 20 11  1  8 23 -18 34 +++--+--=+-+++--++-+  76

3.  (304-1)                20  9  6  5 23 -16 33 =-+=--++-++-=+==+=++  71

4.  (687-1)               20  8  8  4 18 -11 32 +=+=+++=+=--++===--=  78

5.  "" (206-1)        20  8  4  8 23 -24 28 -+-+-==-+==+-++-+--+  69

6.  (294-1)               20  7  5  8 25 -33 26 ---=+-=++-=++-=+-+=-  64

7.  . (106-1)      20  4 11  5 16 -16 23 =++====-==++=-==--=-  69

8.  (307-1)             20  5  8  7 17 -18 23 ---=+-++-+=-=+=====-  69

9.  (373-1)               20  6  5  9 19 -22 23 --+=--+++-=-+-==-+=-  69

10. (350-1)              20  5  8  7 19 -25 23 +-==++-=-==+--==-=+-  66

11. - (440-1)    20  4 10  6 18 -18 22 ++-===--+==---=====+  71

12. (168-1)            20  2 10  8 12 -19 16 ==-=-==---=---===+=+  71

 

 

20-

"" (206-1) - (307-1)   3:1

(294-1) - (304-1)   2:3

(373-1) - (168-1)   0:2

() (659-1) - . (106-1)   1:0

(038-1) - (687-1)   0:0

(350-1) - - (440-1)   1:2

 

4

                                                                  

1.  (474-1)       20 11  4  5 17 -12 37 -+-+=+-+=-++++=-=+++  85

2.  (154-1)                20 10  5  5 16 -10 35 -+=++-=+=++++-=+=+--  80

3.  (272-1)              20  9  6  5 16 -10 33 +---++++==+++===--+=  83

4.  (233-1)              20  7  7  6 23 -18 28 +=+---++===-+=+-==-+  85

5.  (156-1)           20  6  9  5 18 -15 27 =+=+-+=+=+-==+-==-=-  82

6.  . (262-1)      20  7  6  7 16 -19 27 --+=+-++---=-=++=+==  75

7.  (148-1)             20  6  8  6 15 -15 26 =-++=-=-+-+=-==+-=+=  77

8.  (353-1)         20  5  7  8 12 -15 22 +=----=-+-===+=-++-=  77

9.  (092-1)             20  3 12  5 10 -13 21 =--====-=+-===-=+=+=  75

10. (454-1)             20  5  6  9 16 -23 21 +++-==--=-----=+-==+  72

11. (295-1)         20  4  8  8 12 -15 20 -=++=+--=+--=-===-=-  77

12. (497-1)               20  4  8  8 10 -16 20 ==--=+=--++=-==-+--=  75

 

 

20-

(148-1) - . (262-1)   0:0

(154-1) - (233-1)   0:1

(272-1) - (092-1)   0:0

(353-1) - (497-1)   0:0

(474-1) - (156-1)   1:0

(295-1) - (454-1)   0:1

 

5

                                                                  

1.  (354-1)              20 14  3  3 28 -12 45 +--++=+++-++++=+=+++  86

2.  ... (022-1)             20 10  5  5 20 -14 35 =+---=+++++=++-+=+-=  79

3.  - (440-2)        20  8  8  4 16 - 9 32 =++++===++--=-=-==++  73

4.  (053-1)             20  7  9  4 16 -13 30 =-==++=+++-++==-=-==  82

5.  (202-1)             20  6 10  4 17 -11 28 --==+==-=++-=+=+=+==  80

6.  (024-2)            20  7  7  6 14 - 9 28 =+-=-+--=++=-+=++-==  76

7.  (248-1)            20  8  4  8 13 -15 28 -+++--=+---++-+-===+  75

8.  (234-2)              20  6  8  6 12 -13 26 =+==++-=+===--=++---  74

9.  (713-1)       20  4  8  8 13 -21 20 =-==++=--=+=-==-+---  69

10. (.) (195-1)      20  6  2 12 14 -25 20 +++---------+-=--++=  68

11. (007-1)            20  3  6 11 11 -21 15 =-+=--+=--==--=---+-  72

12. (437-1)                20  3  6 11  9 -20 15 =-----==---=-+=+-+-=  69

 

 

20-

(.) (195-1) - (053-1)   0:0

(437-1) - ... (022-1)   0:0

(354-1) - (007-1)   1:0

- (440-2) - (713-1)   1:0

(234-2) - (248-1)   0:1

(202-1) - (024-2)   0:0

 

6

                                                                  

1.  (501-2)        20 11  5  4 20 - 9 38 =+=-=+++=++-++-+++=-  79

2.  (366-1)              20  9  6  5 19 -11 33 +--=+=-==++=-=+++-++  70

3.  (170-1)               20  8  7  5 19 -14 31 +===++=---+=++-++-==  81

4.  (656-1)               20  7 10  3 19 -10 31 -==+=+=++-===++=+=-=  78

5.  - (440-3)        20  8  6  6 13 -16 30 ++==-+=-+--=--=++++=  74

6.  (207-1)             20  8  5  7 14 -15 29 -+++=-+=-+-=+---=++=  77

7.  Megion United (460-1)      20  7  7  6 19 -22 28 --=-+==+=-=++-++-==+  79

8.  (268-1)               20  7  6  7 17 -14 27 +=++--+=++==-=---+-=  81

9.  (234-1)              20  4  9  7 13 -15 21 -+===+-=++-==-===---  75

10. (564-1)            20  4  7  9 13 -20 19 =-==+--==+=+=-----+-  64

11. -23 (311-1)          20  4  6 10 11 -20 18 +-==--==--+--++--=-=  75

12. (437-2)               20  3  6 11 11 -22 15 -=----=----==++--==+  69

 

 

20-

(234-1) - (437-2)   0:1

(564-1) - (366-1)   0:1

-23 (311-1) - (268-1)   1:1

- (440-3) - (207-1)   0:0

(656-1) - (170-1)   0:0

Megion United (460-1) - (501-2)   1:0

 

7

                                                                  

1.  (402-1)              20  9  7  4 19 -14 34 =-===-+-+-+++=++=++=  84

2.  (005-1)              20  8  6  6 12 - 8 30 =++--+=++=-=+=--=++-  79

3.  (197-3)             20  7  8  5 13 - 9 29 =-+=+====+---+-++=+=  80

4.  (646-2)              20  7  8  5 15 -13 29 -==-+=+=-++=-+=+-=+=  73

5.  -99 (357-2)           20  6 10  4 16 -14 28 -===+==-+=+=-+-+=+==  79

6.  (488-1)              20  6  9  5 15 -16 27 ==-=+==+--=++=+==--+  75

7.  (024-1)             20  6  8  6 14 - 9 26 ++-+-+-+=+==-===-=-=  78

8.  . (580-1)       20  6  7  7 13 -17 25 =-==--=+-=+-+-+-++==  76

9.  -69 (248-3)        20  5 10  5 10 -13 25 ===+-===--=++=++=--=  75

10. (033-1)             20  4  9  7 10 -13 21 =-+=--=-+=-=+=--==+=  80

11. (295-2)          20  4  9  7  8 -12 21 =+=+=+===-=---=-=--+  78

12. (035-2)             20  4  5 11 13 -20 17 ++--+=--=+-=--=-=---  73

 

 

20-

-69 (248-3) - (033-1)   1:1

-99 (357-2) - (646-2)   0:0

(402-1) - . (580-1)   0:0

(005-1) - (488-1)   0:1

(035-2) - (295-2)   0:2

(197-3) - (024-1)   0:0

 

8

                                                                  

1.  (013-1)              20  9  8  3 15 - 9 35 =++==-=-=++=+==-++++  78

2.  (024-3)             20  8  7  5 13 - 9 31 +=++++-=-+-=+==+-=-=  73

3.  () (238-1)     20  7  8  5 13 -10 29 ==+=++=-+++=--=+--==  75

4.  -82 (399-1)        20  7  7  6 10 - 8 28 +=-=++=+---+==-++=-=  78

5.  (248-2)             20  6 10  4 15 -14 28 =+-=--+===-=+++=+===  75

6.  (464-1)                 20  7  7  6 10 -11 28 +--==-=+--+-=+=++=+=  74

7.  (708-1)            20  6  8  6 15 -14 26 =-+==-==-=++--+++-==  77

8.  . (217-1)      20  6  8  6  9 -10 26 ==-=-+=++-+===---++=  71

9.  () (018-1)       20  6  6  8 10 -12 24 --++=+=++--=-=---+==  76

10. (202-3)             20  6  5  9 18 -21 23 -++-++=-=+--+===----  74

11. (282-1)         20  4  8  8 11 -16 20 ---=--====++-==-+-+=  73

12. (437-3)             20  4  6 10 10 -15 18 =+----=-+=--==+--+-=  69

 

 

20-

(437-3) - (024-3)   0:0

(464-1) - . (217-1)   0:0

(013-1) - (202-3)   1:0

() (018-1) - -82 (399-1)   0:0

() (238-1) - (708-1)   0:0

(248-2) - (282-1)   1:1

 

 

 

20-

 

                                      

1.  .       20 13  1  6 46 -27 40 ++-+=+++++---+++--++

2.               20 12  2  6 57 -35 38 --++-=++-+-++++-+++=

3.             20 12  2  6 53 -32 38 =--++++-+-++++-=+-++

4.  .       20 10  4  6 47 -43 34 +--+++=++-+--+=++-==

5.               20  9  6  5 37 -36 33 +++--+=+=-=+++-=-+==

6.     20 10  2  8 49 -34 32 --=+-+=+-+-+++-++-+-

7.                20 10  2  8 46 -45 32 ---++-+++--=+=++-+-+

8.              20  9  3  8 46 -48 30 +++-=+-=++-+--=-++--

9.           20 10  0 10 39 -42 30 +-+++--+--+--+++---+

10. .      20  9  2  9 44 -42 29 -+--+=+--+-=+-++-+-+

11.             20  8  5  7 42 -40 29 -=+=+=+==+------++++

12.         20  8  3  9 35 -40 27 +=++-+-=-++-----+-=+

13.             20  7  5  8 40 -45 26 --==-=-=--++++++-+=-

14. .       20  7  4  9 49 -41 25 +++---=--++=+--+-==-

15. .      20  7  4  9 41 -44 25 +=+==---+-=+--+--++-

16.             20  7  4  9 36 -47 25 -++-+--=+-==--+=+--+

17. .        20  7  3 10 45 -47 24 +=-=--+-++--++--+=--

18.           20  6  2 12 37 -53 20 -+--+---+++------+==

19.            20  4  5 11 30 -46 17 ==--=+=---=-+-+-+---

20.   20  3  5 12 22 -54 14 -=----==--++-=-=--+-

 

20-

 

- 0:2

[ .(708-2)-1, .(024-2)-1]

- 3:3

[ .(397-2)-1, .(065-1)-2]

[ .(111-1)-1, .(399-1)-1, .(238-1)-1]

- 0:3

[ .(295-2)-1, .(033-1)-1, .(197-3)-1]

.- 1:2

[ .(077-1)-1]

[ .(122-2)-1, .(122-3)-1]

.- 2:2

[ .(352-1)-2]

[ .(515-1)-1, .(248-3)-1]

.- . 2:1

[ .(297-1)-1, .(186-1)-1]

[ .(460-1)-1]

- . 4:2

[ .(254-2)-1, .(659-1)-1, .(118-1)-1, .(345-1)-1]

[ .(492-1)-1, ..(653-1)-1]

- . 0:2

[ .(236-1)-1, .(217-1)-1]

- 2:0

[ .(474-1)-1, .(497-1)-1]

- 3:1

[ .(092-1)-1, .(262-1)-1, .(254-1)-1]

[ .(354-1)-1]

 

20-

 

166-2 .      82  10-10

332-1 .       81  8-6

098-1 . 79  5-6

066-1 .       79  4-1

296-1 .      78  3-0

277-1 .       77  6-9

377-1 .        75  0-0

187-1 .      74  0-7

702-1 .       73  0-1

166-1 .      72  4-5

 

065-1 .       80  9-5

397-2 .     79  6-8

222-1 .        78  6-9

102-1 .    78  3-9

501-1 .       78  0-4

302-1 .      77  6-7

325-1 .       75  2-5

074-1 .      74  3-5

035-1 ..     71  2-2

247-1 .       70  0-0

 

027-3 .         81  10-2

227-3 .         81  9-6

027-1 .         79  9-5

027-2 .         79  6-8

227-1 .         79  9-8

227-2 .         79  6-5

541-1 .         79  0-0

541-2 .         79  0-0

541-3 .         79  0-0

 

.

077-1 .       81  6-9

002-1 .        77  8-8

099-1 .      77  11-5

197-2 .       76  5-7

646-1 .   76  4-10

509-1 .         76  5-5

281-1 .     76  5-4

605-1 .        74  0-0

197-1 .       72  1-1

 

.

379-1 .        82  11-6

044-1 .       80  9-8

352-1 .       79  8-5

397-1 .     78  8-4

291-1 .       75  7-6

116-1 .       75  0-0

226-2 .        72  3-7

260-1 .       69  1-2

031-1 .      68  0-0

477-1 .       68  0-5

 

.

100-1 .    80  9-6

651-1 .       79  11-6

297-1 .        78  8-6

258-1 .    73  3-5

299-1 .       72  2-4

416-1 .        72  0-0

049-1 .      70  2-5

199-1 .  69  3-6

186-1 .    69  6-4

 

118-1 .       81  10-3

254-2 .         79  9-4

085-1 .         77  7-7

659-1 .    76  4-9

345-1 .      74  6-5

373-1 .        69  7-12

206-1 .        69  2-3

037-1 .       68  1-2

294-1 .        64  0-0

 

038-1 .         79  5-9

687-1 .       78  3-6

312-1 .       72  1-4

304-1 ..     71  1-2

168-1 .    71  6-6

305-1 .       71  1-10

440-1 .         71  2-3

106-1 ..     69  1-2

307-1 ..     69  1-10

350-1 .     66  1-4

 

474-1 .       85  10-2

272-1 .      83  5-6

154-1 .      80  8-3

148-1 .    77  11-5

167-1 .        77  7-3

353-1 .      77  5-3

497-1 .         75  7-5

653-2 ..    70  0-5

392-1 .       63  0-0

 

233-1 .         85  11-1

295-1 .      77  9-6

254-1 .         75  3-4

262-1 .       75  4-3

092-1 .   75  4-7

594-1 .      72  5-5

454-1 .      72  3-7

054-1 .         71  0-2

320-1 .        69  3-5

 

354-1 .        86  8-5

156-1 .      82  13-3

098-2 . 77  7-9

234-1 .      75  4-10

713-2 .         73  0-0

440-2 .         73  7-7

382-1 .        71  5-8

195-1 .       68  2-6

061-1 .       67  0-0

 

651-2 .       81  6-5

389-1 .         80  6-6

334-1 .        76  6-4

390-1 .        74  3-7

234-2 .      74  3-9

001-2 .        74  0-5

226-3 .        72  0-3

417-1 .     71  2-2

713-1 .         69  4-6

 

.

053-1 .        82  8-4

202-1 .      80  6-2

236-1 .     79  6-2

022-1 .       79  9-3

248-1 .      75  7-6

007-1 .       72  0-0

217-1 .     71  6-4

437-1 .       69  3-3

564-1 .     64  1-3

 

.

656-1 .       78  8-7

492-1 .       75  5-6

311-1 .      75  10-6

653-1 ..    74  6-2

440-3 .         74  6-8

301-1 .   73  4-6

577-1 .     72  0-0

159-1 .         70  2-7

006-1 .         64  0-3

 

.

268-1 .      81  11-5

055-1 .       81  8-4

501-2 .       79  6-7

460-1 .       79  7-7

207-1 .      77  5-7

082-1 .      75  7-4

252-1 .       71  0-3

366-1 .  70  1-2

437-2 .       69  0-0

121-1 .      66  4-4

 

402-1 .      84  3-2

515-1 .       82  11-3

170-1 .    81  10-5

357-2 .      79  11-4

202-2 .      79  8-5

248-3 .      75  8-7

091-1 .      75  0-2

357-1 .      73  3-4

090-1 .      73  3-5

 

005-1 .       79  6-6

122-3 .    78  9-7

122-1 .    78  0-0

122-2 .    77  6-5

303-1 ..     77  8-4

394-1 .       76  0-6

580-1 .    76  1-3

488-1 .        75  1-7

035-2 ..     73  4-4

646-2 .   73  1-5

 

033-1 .       80  4-4

197-3 .       80  9-5

295-2 .      78  8-7

464-1 .       74  0-0

202-3 .      74  5-8

380-1 .      73  2-5

001-1 .        72  4-6

226-1 .        72  2-1

234-3 .      70  1-4

437-3 .       69  0-0

 

111-1 .        81  7-3

136-1 .        80  3-4

009-1 .       79  0-2

013-1 .     78  5-2

399-1 .        78  7-8

468-1 .    77  7-5

018-1 .     76  3-4

238-1 .      75  5-8

553-1 .         66  0-0

 

708-2 .     79  8-2

024-1 .      78  5-6

708-1 .     77  8-5

127-1 .      76  1-5

024-2 .      76  6-4

248-2 .      75  2-3

282-1 .       73  4-4

024-3 .      73  4-8

312-2 .       72  1-3

010-1 .     69  0-2