19-

 

19- : +88 =82 -18

19- : +1289 =1216 -1067

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       11  6  2   14-6 39 80

2.   (379-1)                    ( .)         11  3  5   16-8 36 80

3.   (332-1)           ( .)        11  3  5  24-18 36 78

4.   (354-1)                  ( .)         11  2  6  30-20 35 82

5.   (136-1)                  ( .)         10  5  4  17-11 35 78

6.   (233-1)                  ( .)           9  7  3  28-18 34 82

7.   (474-1)           ( .)         9  7  3   16-6 34 82

8.   (272-1)                  ( .)       10  4  5  20-12 34 80

9.   (170-1)                   ( .)     10  4  5  25-18 34 79

10.  (027-3) -       ( .)          10  4  5  17-10 34 79

11.  (227-3) "."      ( .)          10  4  5  17-10 34 79

12.  (111-1) Messi                 ( .)         10  4  5  17-12 34 77

13.  (148-1)                 ( .)     10  4  5  18-16 34 74

14.  (166-2)                ( .)        8  9  2  18-10 33 80

15.  (651-2)               ( .)         9  6  4  18-12 33 78

16.  (268-1)                   ( .)        9  6  4  17-11 33 78

17.  (033-1)                 ( .)         9  6  4    9-4 33 77

18.  (357-2) -99              ( .)        9  6  4    9-4 33 77

19.  (098-1)                 ( .)  10  3  6  16-12 33 76

20.  (066-1)              ( .)         9  6  4  18-14 33 76

21.  (085-1)          ( .)          10  3  6  18-15 33 75

22.  (236-1)            ( .)      10  3  6  17-14 33 75

23.  (013-1)                  ( .)       9  6  4  18-15 33 75

24.  (055-1)                   ( .)         9  5  5  25-18 32 79

25.  (044-1) -            ( .)        10  2  7  16-10 32 78

26.  (154-1)                    ( .)        8  8  3   13-7 32 78

27.  (651-1)                 ( .)         9  5  5  18-14 32 76

28.  (295-2)              ( .)        8  8  3  12-10 32 74

29.  (077-1)                ( .)         8  7  4  23-17 31 78

30.  (389-1)                   ( .)           8  7  4  19-13 31 78

31.  (005-1)                  ( .)         8  7  4   11-6 31 77

32.  (708-2) ( .)       9  4  6  25-21 31 76

33.  (397-2)      ( .)       8  7  4    8-4 31 76

34.  (397-1)                  ( .)       9  4  6  20-17 31 75

35.  (302-1)                ( .)        8  7  4  16-14 31 74

36.  (373-1)                   ( .)          9  4  6  28-32 31 68

37.  (053-1)                 ( .)          8  6  5  18-11 30 79

38.  (038-1)              ( .)           8  6  5  20-16 30 76

39.  (102-1) -          ( .)      8  6  5  14-10 30 76

40.  (399-1) -82           ( .)          8  6  5  20-18 30 74

41.  (254-2)               ( .)           8  5  6  24-20 29 76

42.  (222-1) ....-77           ( .)          9  2  8  18-15 29 75

43.  (687-1)                   ( .)         8  5  6  14-11 29 75

44.  (002-1)                    ( .)          7  8  4  17-14 29 75

45.  (303-1)                  ( ..)       7  8  4  17-14 29 75

46.  (024-1)                 ( .)        7  8  4   11-8 29 75

47.  (492-1)                  ( .)         7  8  4  15-15 29 72

48.  (301-1) .            ( .)     8  5  6  21-23 29 70

49.  (001-1)                ( .)          8  5  6  15-17 29 70

50.  (065-1)                  ( .)         7  7  5  18-15 28 75

51.  (167-1) -               ( .)          7  7  5  18-15 28 75

52.  (295-1)             ( .)        6 10  3    6-3 28 75

53.  (122-3)                ( .)      8  4  7  27-25 28 74

54.  (122-2)           ( .)      7  7  5    8-6 28 74

55.  (082-1)                  ( .)        7  7  5  12-11 28 73

56.  (166-1)                  ( .)        8  4  7  12-15 28 69

57.  (291-1)                  ( .)         8  3  8  14-13 27 73

58.  (325-1)                ( .)         7  6  6  17-16 27 73

59.  (238-1) ()        ( .)        7  6  6  10-10 27 72

60.  (390-1)                ( .)          7  5  7  19-19 26 72

61.  (074-1) -           ( .)        7  4  8    7-8 25 71

62.  (380-1) -07              ( .)        5  9  5  13-14 24 71

63.  (234-1)                  ( .)        6  5  8  12-11 23 73

 

64.  (515-1)             ( .)        10  6  3   12-5 36 79

65.  (402-1)                  ( .)       10  4  5  27-18 34 81

66.  (352-1) ()         ( .)         9  6  4  19-17 33 74

67.  (118-1)             ( .)         9  5  5  20-15 32 77

68.  (027-1)                ( .)           9  5  5  18-13 32 77

69.  (027-2) -          ( .)           9  5  5  18-13 32 77

70.  (227-1)               ( .)           9  5  5  18-13 32 77

71.  (227-2) "."       ( .)           9  5  5  18-13 32 77

72.  (541-1)                ( .)           9  5  5  18-13 32 77

73.  (541-2) " "       ( .)           9  5  5  18-13 32 77

74.  (541-3) "."         ( .)           9  5  5  18-13 32 77

75.  (197-3)                 ( .)         8  8  3    8-3 32 77

76.  (653-1)        ( ..)      9  5  5  22-22 32 72

77.  (311-1) -23             ( .)        9  5  5  16-16 32 72

78.  (202-1)                 ( .)        8  7  4   12-7 31 77

79.  (018-1) ()          ( .)       9  4  6  14-14 31 72

80.  (009-1)              ( .)         9  3  7  28-24 30 76

81.  (501-2)            ( .)         7  9  3   12-8 30 76

82.  (187-1)                  ( .)        9  3  7  17-18 30 71

83.  (098-2) -               ( .)   8  5  6  21-18 29 75

84.  (708-1)                ( .)       8  5  6  21-19 29 74

85.  (488-1)                  ( .)          8  5  6  22-22 29 72

86.  (464-1)                     ( .)         8  5  6  19-20 29 71

87.  (127-1)                ( .)        8  5  6  17-18 29 71

88.  (258-1) ( .)      8  5  6  17-19 29 70

89.  (100-1) -1      ( .)      6 10  3   15-9 28 78

90.  (022-1) ...                ( .)         7  7  5  14-10 28 76

91.  (277-1)            ( .)         7  7  5  21-19 28 74

92.  (099-1) .             ( .)        7  7  5  13-11 28 74

93.  (197-2)          ( .)         7  7  5   10-9 28 73

94.  (501-1)               ( .)         7  6  6  30-28 27 74

95.  (207-1)                 ( .)        6  9  4  16-14 27 74

96.  (024-2)                ( .)        6  9  4    7-6 27 73

97.  (248-1)                ( .)        6  9  4  17-17 27 72

98.  (248-2)                 ( .)        6  9  4  17-17 27 72

99.  (248-3) -69           ( .)        6  9  4  17-17 27 72

100. (468-1)                   ( .)      7  5  7  15-12 26 75

101. (357-1) -72                ( .)        6  8  5  17-19 26 70

102. (577-1) BONO                  ( .)       6  8  5  12-14 26 70

103. (217-1) .         ( .)       7  5  7  16-20 26 68

104. (254-1)              ( .)           7  4  8  24-24 25 72

105. (282-1)             ( .)         5 10  4  14-16 25 70

106. (054-1)             ( .)           6  7  6  24-27 25 69

107. (197-1)              ( .)         6  7  6  17-20 25 69

108. (304-1)                    ( ..)       6  7  6  20-25 25 67

109. (010-1) ()       ( .)       5 10  4  10-15 25 67

110. (702-1) -100               ( .)         6  6  7  15-16 24 71

111. (024-3)                 ( .)        6  6  7  15-17 24 70

112. (713-2)                  ( .)           6  6  7  13-15 24 70

113. (594-1)             ( .)        6  6  7  19-22 24 69

114. (168-1)                ( .)      6  6  7  14-18 24 68

115. (202-3)                 ( .)        6  5  8  13-13 23 72

116. (234-2)                  ( .)        5  8  6  10-10 23 72

117. (035-2)                 ( ..)       4 11  4    8-9 23 71

118. (440-2) -           ( .)           6  5  8    6-8 23 70

119. (382-1) -2                ( .)          5  8  6  12-15 23 69

120. (035-1)                 ( ..)       4 11  4  11-14 23 69

121. (454-1)                 ( .)        4 11  4    6-9 23 69

122. (305-1) ...                ( .)         6  5  8  13-17 23 68

123. (320-1)                  ( .)          6  5  8  11-17 23 66

124. (049-1)                   ( .)        4 10  5  13-17 22 68

125. (159-1)                 ( .)           5  6  8  15-21 21 66

126. (299-1)                 ( .)         3 10  6    3-6 19 69

127. (202-2)                 ( .)        9  4  6  17-12 31 77

128. (297-1)              ( .)          8  6  5  19-17 30 74

129. (460-1) Megion United         ( .)         8  5  6  25-22 29 75

130. (377-1) -            ( .)          8  5  6  28-26 29 74

131. (353-1)             ( .)        7  8  4  17-15 29 74

132. (646-1)                   ( .)     8  4  7    8-7 28 73

133. (122-1) 95-80           ( .)      7  6  6  27-25 27 74

134. (394-1)                    ( .)         7  6  6  26-25 27 73

135. (656-1)                   ( .)         6  8  5  17-13 26 76

136. (580-1) .          ( .)      7  5  7  14-13 26 73

137. (007-1)                ( .)         6  8  5  13-16 26 69

138. (296-1)                   ( .)        4 13  2    9-6 25 75

139. (334-1)                   ( .)          5 10  4  14-13 25 73

140. (116-1)              ( .)         7  4  8  26-26 25 72

141. (605-1) -70              ( .)          6  7  6  11-12 25 71

142. (437-1)                    ( .)         6  7  6  14-20 25 66

143. (437-2)                   ( .)         6  7  6  14-20 25 66

144. (437-3)                 ( .)         6  7  6  14-20 25 66

145. (031-1) (.)          ( .)        7  4  8  25-32 25 65

146. (392-1)      ( .)         8  1 10  38-50 25 60

147. (509-1) .           ( .)           6  6  7  22-20 24 74

148. (262-1) .         ( .)         6  6  7  15-15 24 72

149. (440-3) -           ( .)           6  6  7  21-22 24 71

150. (001-2)                ( .)          6  6  7  15-16 24 71

151. (646-2)                  ( .)     5  9  5   9-10 24 71

152. (091-1)               ( .)        7  3  9  17-19 24 70

153. (247-1)         ( .)         5  9  5  20-25 24 67

154. (350-1)                  ( .)       7  3  9  17-25 24 64

155. (092-1)                 ( .)     5  8  6  11-11 23 72

156. (090-1)                  ( .)        5  8  6  10-11 23 71

157. (345-1)                  ( .)        5  8  6  20-22 23 70

158. (226-1) -           ( .)          4 11  4  10-12 23 70

159. (226-2)            ( .)          4 11  4  10-12 23 70

160. (226-3) -        ( .)          4 11  4  10-12 23 70

161. (653-2)                 ( ..)      6  5  8  18-23 23 67

162. (497-1)                   ( .)           5  7  7  11-11 22 72

163. (252-1)                  ( .)         5  7  7  10-14 22 68

164. (366-1)                  ( .)    6  4  9  14-19 22 67

165. (106-1) .         ( ..)       5  7  7  14-20 22 66

166. (037-1)           ( .)         5  7  7  11-17 22 66

167. (281-1)              ( .)       5  6  8  13-12 21 73

168. (659-1) ()   ( .)      4  9  6  18-18 21 72

169. (195-1) (.)         ( .)         6  3 10  19-26 21 65

170. (477-1) 07               ( .)         5  6  8  22-29 21 65

171. (206-1) ""           ( .)          5  6  8  15-22 21 65

172. (312-2) -84              ( .)         4  8  7  15-18 20 69

173. (417-1) ""         ( .)       2 14  3  10-13 20 69

174. (234-3)                ( .)        4  8  7  10-14 20 68

175. (260-1)                  ( .)         4  8  7  14-20 20 66

176. (294-1)                   ( .)          4  8  7  13-24 20 61

177. (440-1) -       ( .)           5  4 10   8-12 19 68

178. (199-1)                ( .)    3 10  6  14-20 19 66

179. (312-1) -               ( .)         3  9  7   9-12 18 69

180. (713-1)           ( .)           4  6  9    4-9 18 67

181. (307-1)                 ( ..)       2 12  5   7-12 18 67

182. (061-1)               ( .)         2 12  5  10-17 18 65

183. (416-1) -77            ( .)          0 17  2    1-3 17 70

184. (186-1)                   ( .)      4  5 10   4-10 17 66

185. (553-1)                    ( .)           3  8  8   8-16 17 64

186. (564-1)                ( .)       3  8  8  14-24 17 62

187. (006-1)               ( .)           3  7  9  10-21 16 61

188. (121-1) -86            ( .)        1 12  6   8-16 15 64

 

.

 

1

                                                                 

1.  - (102-1)       19 11  5  3 16 - 9 38 +++-+=+=+++=-=-+=++  76

2.  (077-1)            19 10  5  4 23 -13 35 =-++=-==-++++++=++-  78

3.  (098-1)             19  8  6  5 16 -14 30 =+++-=-==+-=+++-=-+  76

4.  - (027-2)       19  7  8  4 18 -12 29 --=+-+===+==+==++-+  77

5.  ....-77 (222-1)        19  6 10  3 16 -11 28 +-=+==-++-=+=====+=  75

6.  (325-1)            19  8  3  8 18 -17 27 -++--++=+---+-=+-+=  73

7.  (002-1)                19  7  5  7 18 -14 26 =+--+-=-+-+++==-=+-  75

8.  (397-2)  19  6  7  6 16 -14 25 -+-+++===+-==+=-=--  76

9.  - (074-1)        19  6  3 10 14 -22 21 +---+=+=-++=-----+-  71

10. (166-1)              19  3  9  7 11 -20 18 =-+=-=+==----==+=-=  69

11. (035-1)             19  2  8  9 11 -20 14 =+-===----=---==+-=  69

12. (197-1)          19  2  7 10  9 -20 13 =---=--+--==-===--+  69

 

 

19-

(098-1) - (397-2)   1:0

(166-1) - (325-1)   1:1

(035-1) - ....-77 (222-1)   1:1

- (074-1) - - (102-1)   0:1

- (027-2) - (077-1)   1:0

(002-1) - (197-1)   1:2

 

2

                                                                 

1.  (118-1)         19 10  3  6 18 -13 33 -++-=+-++-=+=--++++  77

2.  -1 (100-1)   19  7 10  2 19 -12 31 =++++=======+-+==+-  78

3.  . (509-1)        19  9  4  6 22 -15 31 =+----++=-++++=+=-+  74

4.  - (044-1)         19  7  8  4 17 -12 29 +==+=+=-==+=+-=--++  78

5.  (379-1)                19  8  4  7 19 -15 28 +-+=-=-+-+=--+=+++-  80

6.  (226-2)        19  7  7  5 15 -11 28 +-+=+-+=++=-===-+-=  70

7.  (297-1)          19  5  8  6 15 -20 23 -++=+=--=--==+===+-  74

8.  (197-2)      19  5  8  6 15 -16 23 +-====-==+=--+=--++  73

9.  (299-1)             19  5  8  6 13 -16 23 ==--++=+=+=--==-+-=  69

10. (260-1)              19  5  8  6 11 -13 23 =--+=+==--+=+-=+=-=  66

11. (186-1)               19  4  5 10 12 -23 17 -+-=--+-=+-+--==--=  66

12. 07 (477-1)            19  3  5 11 16 -26 14 ---=--+-=--+=+==---  65

 

 

19-

(197-2) - -1 (100-1)   1:0

. (509-1) - 07 (477-1)   1:0

- (044-1) - (379-1)   2:0

(226-2) - (260-1)   0:0

(186-1) - (299-1)   0:0

(297-1) - (118-1)   0:2

 

3

                                                                 

1.  (038-1)          19  9  7  3 17 -10 34 =+==++-+-==+=+=++-+  76

2.  (687-1)               19  8  7  4 18 -11 31 +=+=+++=+=--++===--  75

3.  () (659-1) 19 10  1  8 22 -18 31 +++--+--=+-+++--++-  72

4.  (304-1)                19  8  6  5 20 -14 30 =-+=--++-++-=+==+=+  67

5.  (294-1)               19  7  5  7 23 -30 26 ---=+-=++-=++-=+-+=  61

6.  "" (206-1)        19  7  4  8 20 -23 25 -+-+-==-+==+-++-+--  65

7.  (373-1)               19  6  5  8 19 -20 23 --+=--+++-=-+-==-+=  68

8.  (307-1)             19  5  8  6 16 -15 23 ---=+-++-+=-=+=====  67

9.  . (106-1)      19  4 11  4 16 -15 23 =++====-==++=-==--=  66

10. (350-1)              19  5  8  6 18 -23 23 +-==++-=-==+--==-=+  64

11. - (440-1)    19  3 10  6 16 -17 19 ++-===--+==---=====  68

12. (168-1)            19  1 10  8 10 -19 13 ==-=-==---=---===+=  68

 

 

19-

"" (206-1) - (304-1)   0:3

(294-1) - (168-1)   1:1

(373-1) - . (106-1)   1:1

() (659-1) - (038-1)   0:1

(307-1) - - (440-1)   1:1

(350-1) - (687-1)   2:1

 

4

                                                                  

1.  (154-1)                19 10  5  4 16 - 9 35 -+=++-=+=++++-=+=+-  78

2.  (474-1)       19 10  4  5 16 -12 34 -+-+=+-+=-++++=-=++  82

3.  (272-1)              19  9  5  5 16 -10 32 +---++++==+++===--+  80

4.  (156-1)           19  6  9  4 18 -14 27 =+=+-+=+=+-==+-==-=  80

5.  . (262-1)      19  7  5  7 16 -19 26 --+=+-++---=-=++=+=  72

6.  (233-1)              19  6  7  6 22 -18 25 +=+---++===-+=+-==-  82

7.  (148-1)             19  6  7  6 15 -15 25 =-++=-=-+-+=-==+-=+  74

8.  (353-1)         19  5  6  8 12 -15 21 +=----=-+-===+=-++-  74

9.  (295-1)         19  4  8  7 12 -14 20 -=++=+--=+--=-===-=  75

10. (092-1)             19  3 11  5 10 -13 20 =--====-=+-===-=+=+  72

11. (497-1)               19  4  7  8 10 -16 19 ==--=+=--++=-==-+--  72

12. (454-1)             19  4  6  9 15 -23 18 +++-==--=-----=+-==  69

 

 

19-

(148-1) - (233-1)   2:1

(154-1) - (092-1)   0:1

(272-1) - (497-1)   1:0

(353-1) - (474-1)   0:1

. (262-1) - (454-1)   2:2

(295-1) - (156-1)   0:0

 

5

                                                                  

1.  (354-1)              19 13  3  3 27 -12 42 +--++=+++-++++=+=++  82

2.  ... (022-1)             19 10  4  5 20 -14 34 =+---=+++++=++-+=+-  76

3.  (053-1)             19  7  8  4 16 -13 29 =-==++=+++-++==-=-=  79

4.  - (440-2)        19  7  8  4 15 - 9 29 =++++===++--=-=-==+  70

5.  (202-1)             19  6  9  4 17 -11 27 --==+==-=++-=+=+=+=  77

6.  (024-2)            19  7  6  6 14 - 9 27 =+-=-+--=++=-+=++-=  73

7.  (234-2)              19  6  8  5 12 -12 26 =+==++-=+===--=++--  72

8.  (248-1)            19  7  4  8 12 -15 25 -+++--=+---++-+-===  72

9.  (713-1)       19  4  8  7 13 -20 20 =-==++=--=+=-==-+--  67

10. (.) (195-1)      19  6  1 12 14 -25 19 +++---------+-=--++  65

11. (007-1)            19  3  6 10 11 -20 15 =-+=--+=--==--=---+  69

12. (437-1)                19  3  5 11  9 -20 14 =-----==---=-+=+-+-  66

 

 

19-

(.) (195-1) - ... (022-1)   1:0

(437-1) - (007-1)   0:1

(354-1) - (713-1)   1:0

- (440-2) - (234-2)   1:0

(053-1) - (024-2)   1:1

(202-1) - (248-1)   1:1

 

6

                                                                  

1.  (501-2)        19 11  5  3 20 - 8 38 =+=-=+++=++-++-+++=  76

2.  (170-1)               19  8  6  5 19 -14 30 +===++=---+=++-++-=  79

3.  (656-1)               19  7  9  3 19 -10 30 -==+=+=++-===++=+=-  76

4.  (366-1)              19  8  6  5 18 -11 30 +--=+=-==++=-=+++-+  67

5.  - (440-3)        19  8  5  6 13 -16 29 ++==-+=-+--=--=++++  71

6.  (207-1)             19  8  4  7 14 -15 28 -+++=-+=-+-=+---=++  74

7.  (268-1)               19  7  5  7 16 -13 26 +=++--+=++==-=---+-  78

8.  Megion United (460-1)      19  6  7  6 18 -22 25 --=-+==+=-=++-++-==  75

9.  (234-1)              19  4  9  6 13 -14 21 -+===+-=++-==-===--  73

10. (564-1)            19  4  7  8 13 -19 19 =-==+--==+=+=-----+  62

11. -23 (311-1)          19  4  5 10 10 -19 17 +-==--==--+--++--=-  72

12. (437-2)               19  2  6 11 10 -22 12 -=----=----==++--==  66

 

 

19-

(234-1) - (366-1)   0:1

(564-1) - (268-1)   2:1

-23 (311-1) - (207-1)   0:1

- (440-3) - (656-1)   1:0

(437-2) - (501-2)   0:0

Megion United (460-1) - (170-1)   1:1

 

7

                                                                  

1.  (402-1)              19  9  6  4 19 -14 33 =-===-+-+-+++=++=++  81

2.  (005-1)              19  8  6  5 12 - 7 30 =++--+=++=-=+=--=++  77

3.  (197-3)             19  7  7  5 13 - 9 28 =-+=+====+---+-++=+  77

4.  (646-2)              19  7  7  5 15 -13 28 -==-+=+=-++=-+=+-=+  71

5.  -99 (357-2)           19  6  9  4 16 -14 27 -===+==-+=+=-+-+=+=  77

6.  (024-1)             19  6  7  6 14 - 9 25 ++-+-+-+=+==-===-=-  75

7.  . (580-1)       19  6  6  7 13 -17 24 =-==--=+-=+-+-+-++=  73

8.  (488-1)              19  5  9  5 14 -16 24 ==-=+==+--=++=+==--  72

9.  -69 (248-3)        19  5  9  5  9 -12 24 ===+-===--=++=++=--  72

10. (033-1)             19  4  8  7  9 -12 20 =-+=--=-+=-=+=--==+  77

11. (295-2)          19  3  9  7  6 -12 18 =+=+=+===-=---=-=--  74

12. (035-2)             19  4  5 10 13 -18 17 ++--+=--=+-=--=-=--  71

 

 

19-

-69 (248-3) - (646-2)   0:1

-99 (357-2) - . (580-1)   1:1

(402-1) - (488-1)   1:0

(005-1) - (035-2)   1:0

(033-1) - (024-1)   1:0

(197-3) - (295-2)   1:0

 

8

                                                                 

1.  (013-1)              19  8  8  3 14 - 9 32 =++==-=-=++=+==-+++  75

2.  (024-3)             19  8  6  5 13 - 9 30 +=++++-=-+-=+==+-=-  70

3.  () (238-1)     19  7  7  5 13 -10 28 ==+=++=-+++=--=+--=  72

4.  -82 (399-1)        19  7  6  6 10 - 8 27 +=-=++=+---+==-++=-  74

5.  (248-2)             19  6  9  4 14 -13 27 =+-=--+===-=+++=+==  72

6.  (464-1)                 19  7  6  6 10 -11 27 +--==-=+--+-=+=++=+  71

7.  (708-1)            19  6  7  6 15 -14 25 =-+==-==-=++--+++-=  74

8.  . (217-1)      19  6  7  6  9 -10 25 ==-=-+=++-+===---++  68

9.  (202-3)             19  6  5  8 18 -20 23 -++-++=-=+--+===---  72

10. () (018-1)       19  6  5  8 10 -12 23 --++=+=++--=-=---+=  72

11. (282-1)         19  4  7  8 10 -15 19 ---=--====++-==-+-+  70

12. (437-3)             19  4  5 10 10 -15 17 =+----=-+=--==+--+-  66

 

 

19-

(437-3) - . (217-1)   0:1

(464-1) - (202-3)   3:0

(013-1) - -82 (399-1)   2:1

() (018-1) - () (238-1)   0:0

(024-3) - (282-1)   0:1

(248-2) - (708-1)   0:0

 

 

 

19-

 

                                     

1.               19 12  1  6 55 -33 37 --++-=++-+-++++-+++

2.  .       19 12  1  6 44 -27 37 ++-+=+++++---+++--+

3.             19 11  2  6 51 -32 35 =--++++-+-++++-=+-+

4.  .       19 10  3  6 45 -41 33 +--+++=++-+--+=++-=

5.     19 10  2  7 49 -31 32 --=+-+=+-+-+++-++-+

6.               19  9  5  5 34 -33 32 +++--+=+=-=+++-=-+=

7.              19  9  3  7 45 -45 30 +++-=+-=++-+--=-++-

8.                19  9  2  8 42 -43 29 ---++-+++--=+=++-+-

9.           19  9  0 10 37 -42 27 +-+++--+--+--+++---

10. .      19  8  2  9 42 -41 26 -+--+=+--+-=+-++-+-

11.             19  7  5  7 39 -39 26 -=+=+=+==+------+++

12.             19  7  5  7 40 -43 26 --==-=-=--++++++-+=

13. .       19  7  4  8 48 -39 25 +++---=--++=+--+-==

14. .      19  7  4  8 39 -40 25 +=+==---+-=+--+--++

15. .        19  7  3  9 44 -45 24 +=-=--+-++--++--+=-

16.         19  7  3  9 32 -40 24 +=++-+-=-++-----+-=

17.             19  6  4  9 34 -46 22 -++-+--=+-==--+=+--

18.           19  6  1 12 34 -50 19 -+--+---+++------+=

19.            19  4  5 10 30 -44 17 ==--=+=---=-+-+-+--

20.   19  3  5 11 22 -52 14 -=----==--++-=-=--+

 

19-

 

- 2:2

[ .(332-1)-1, .(098-1)-1]

[ .(111-1)-1, .(013-1)-1]

- 2:2

[ .(065-1)-1, .(302-1)-1]

[ .(197-3)-1, .(001-1)-1]

- 3:1

[ .(027-1)-1, .(227-1)-1, .(227-2)-1]

[ .(122-3)-1]

.- 1:3

[ .(646-1)-1]

[ .(170-1)-1, .(357-2)-1, .(202-2)-1]

.- . 1:1

[ .(044-1)-1]

[ .(501-2)-1]

.- . 0:5

[ .(492-1)-1, .(311-1)-1, .(301-1)-1, .(440-3)-1, ..(653-1)-1]

- . 0:1

[ .(053-1)-1]

- 2:1

[ .(038-1)-1, ..(307-1)-1]

[ .(389-1)-1]

- 4:0

[ .(272-1)-1, .(474-1)-1, .(148-1)-1, .(353-1)-1]

- 4:2

[ .(233-1)-1, .(295-1)-1, .(092-1)-1, .(254-1)-1]

[ .(024-2)-1, .(282-1)-1]

 

19-

 

166-2 .      80  10-9

332-1 .       78  8-6

098-1 . 76  5-6

066-1 .       76  4-1

296-1 .      75  3-0

277-1 .       74  6-9

377-1 .        74  0-0

187-1 .      71  0-7

702-1 .       71  0-0

166-1 .      69  4-5

 

397-2 .     76  5-8

102-1 .    76  3-8

222-1 .        75  6-8

065-1 .       75  7-5

302-1 .      74  6-7

501-1 .       74  0-4

325-1 .       73  2-4

074-1 .      71  3-5

035-1 ..     69  2-2

247-1 .       67  0-0

 

027-3 .         79  10-1

227-3 .         79  9-5

027-1 .         77  9-4

027-2 .         77  6-8

227-1 .         77  9-8

227-2 .         77  6-5

541-1 .         77  0-0

541-2 .         77  0-0

541-3 .         77  0-0

 

.

077-1 .       78  5-9

002-1 .        75  8-8

099-1 .      74  11-4

509-1 .         74  5-4

197-2 .       73  5-7

646-1 .   73  4-10

281-1 .     73  5-4

605-1 .        71  0-0

197-1 .       69  1-1

 

.

379-1 .        80  11-5

044-1 .       78  9-8

397-1 .     75  8-4

352-1 .       74  6-5

291-1 .       73  7-6

116-1 .       72  0-0

226-2 .        70  3-6

260-1 .       66  1-2

031-1 .      65  0-0

477-1 .       65  0-5

 

.

100-1 .    78  9-6

651-1 .       76  11-6

297-1 .        74  7-6

258-1 .    70  3-4

416-1 .        70  0-0

299-1 .       69  2-4

049-1 .      68  2-5

199-1 .  66  3-6

186-1 .    66  5-4

 

118-1 .       77  9-3

254-2 .         76  8-4

085-1 .         75  7-6

659-1 .    72  3-9

345-1 .      70  5-5

373-1 .        68  7-11

037-1 .       66  1-2

206-1 .        65  2-3

294-1 .        61  0-0

 

038-1 .         76  5-9

687-1 .       75  3-6

312-1 .       69  1-3

168-1 .    68  6-6

305-1 .       68  1-10

440-1 .         68  2-3

304-1 ..     67  1-2

307-1 ..     67  1-9

106-1 ..     66  1-2

350-1 .     64  1-4

 

474-1 .       82  9-2

272-1 .      80  5-6

154-1 .      78  8-3

167-1 .        75  7-3

148-1 .    74  11-5

353-1 .      74  5-3

497-1 .         72  6-5

653-2 ..    67  0-5

392-1 .       60  0-0

 

233-1 .         82  11-0

295-1 .      75  9-6

254-1 .         72  2-4

262-1 .       72  3-3

092-1 .   72  3-7

054-1 .         69  0-2

594-1 .      69  5-5

454-1 .      69  3-7

320-1 .        66  3-5

 

354-1 .        82  7-5

156-1 .      80  13-3

098-2 . 75  7-8

234-1 .      73  4-9

713-2 .         70  0-0

440-2 .         70  7-7

382-1 .        69  5-7

195-1 .       65  2-6

061-1 .       65  0-0

 

651-2 .       78  6-5

389-1 .         78  6-6

334-1 .        73  6-4

390-1 .        72  3-6

234-2 .      72  3-8

001-2 .        71  0-5

226-3 .        70  0-3

417-1 .     69  2-2

713-1 .         67  4-6

 

.

053-1 .        79  8-4

202-1 .      77  6-2

022-1 .       76  9-3

236-1 .     75  5-2

248-1 .      72  7-6

007-1 .       69  0-0

217-1 .     68  5-4

437-1 .       66  3-3

564-1 .     62  1-3

 

.

656-1 .       76  8-6

492-1 .       72  4-6

653-1 ..    72  5-2

311-1 .      72  10-5

440-3 .         71  6-7

301-1 .   70  4-5

577-1 .     70  0-0

159-1 .         66  2-7

006-1 .         61  0-3

 

.

055-1 .       79  8-4

268-1 .      78  11-5

501-2 .       76  6-6

460-1 .       75  6-7

207-1 .      74  5-7

082-1 .      73  7-3

252-1 .       68  0-3

366-1 .  67  1-2

437-2 .       66  0-0

121-1 .      64  4-4

 

402-1 .      81  3-2

170-1 .    79  10-5

515-1 .       79  10-3

357-2 .      77  11-4

202-2 .      77  8-3

248-3 .      72  7-7

090-1 .      71  3-5

357-1 .      70  3-4

091-1 .      70  0-2

 

005-1 .       77  6-5

303-1 ..     75  8-4

122-3 .    74  8-7

122-2 .    74  5-5

122-1 .    74  0-0

394-1 .       73  0-6

580-1 .    73  1-3

488-1 .        72  1-7

035-2 ..     71  4-4

646-2 .   71  1-5

 

033-1 .       77  3-4

197-3 .       77  8-5

295-2 .      74  7-7

202-3 .      72  5-8

380-1 .      71  2-5

464-1 .       71  0-0

001-1 .        70  4-6

226-1 .        70  2-1

234-3 .      68  1-4

437-3 .       66  0-0

 

136-1 .        78  3-3

111-1 .        77  6-3

009-1 .       76  0-2

013-1 .     75  5-2

468-1 .    75  7-3

399-1 .        74  6-8

238-1 .      72  4-8

018-1 .     72  3-4

553-1 .         64  0-0

 

708-2 .     76  7-2

024-1 .      75  5-6

708-1 .     74  8-5

024-2 .      73  5-4

248-2 .      72  2-3

127-1 .      71  1-5

282-1 .       70  4-4

024-3 .      70  4-8

312-2 .       69  1-3

010-1 .     67  0-2