18-

 

18- : +54 =54 -80

18- : +1201 =1134 -1049

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       10  6  2   13-6 36 74

2.   (379-1)                    ( .)         11  2  5   15-7 35 75

3.   (354-1)                  ( .)         11  1  6  29-19 34 77

4.   (136-1)                  ( .)         10  4  4  16-10 34 73

5.   (332-1)           ( .)        10  3  5  22-18 33 71

6.   (166-2)                ( .)        8  8  2  18-10 32 75

7.   (651-2)               ( .)         9  5  4  17-11 32 73

8.   (268-1)                   ( .)        9  5  4  16-10 32 73

9.   (066-1)              ( .)         9  5  4  17-13 32 71

10.  (085-1)          ( .)          10  2  6  16-13 32 70

11.  (233-1)                  ( .)           8  7  3  26-17 31 76

12.  (474-1)           ( .)         8  7  3   14-6 31 75

13.  (272-1)                  ( .)        9  4  5  18-11 31 74

14.  (170-1)                   ( .)      9  4  5  23-17 31 73

15.  (027-3) -       ( .)           9  4  5   15-9 31 73

16.  (227-3) "."      ( .)           9  4  5   15-9 31 73

17.  (154-1)                    ( .)        8  7  3   13-7 31 73

18.  (651-1)                 ( .)         9  4  5  17-13 31 71

19.  (111-1) Messi                 ( .)          9  4  5  16-12 31 71

20.  (295-2)              ( .)        8  7  3   11-9 31 69

21.  (148-1)                 ( .)      9  4  5  16-16 31 67

22.  (077-1)                ( .)         8  6  4  21-15 30 73

23.  (708-2) ( .)       9  3  6  25-21 30 71

24.  (033-1)                 ( .)         8  6  4    8-4 30 71

25.  (357-2) -99              ( .)        8  6  4    8-4 30 71

26.  (236-1)            ( .)       9  3  6  16-14 30 69

27.  (098-1)                 ( .)   9  3  6  14-12 30 69

28.  (013-1)                  ( .)       8  6  4  17-15 30 69

29.  (302-1)                ( .)        8  6  4  15-13 30 69

30.  (055-1)                   ( .)         8  5  5  23-17 29 73

31.  (044-1) -            ( .)         9  2  7  14-10 29 71

32.  (102-1) -          ( .)      8  5  5   13-9 29 71

33.  (399-1) -82           ( .)          8  5  5  19-17 29 69

34.  (389-1)                   ( .)           7  7  4  17-12 28 72

35.  (254-2)               ( .)           8  4  6  22-18 28 71

36.  (005-1)                  ( .)         7  7  4   10-6 28 71

37.  (222-1) ....-77           ( .)          9  1  8  17-14 28 70

38.  (687-1)                   ( .)         8  4  6  13-10 28 70

39.  (024-1)                 ( .)        7  7  4   10-7 28 70

40.  (397-2)      ( .)       7  7  4    7-4 28 70

41.  (397-1)                  ( .)       8  4  6  19-17 28 69

42.  (166-1)                  ( .)        8  4  6  12-14 28 65

43.  (373-1)                   ( .)          8  4  6  25-30 28 62

44.  (053-1)                 ( .)          7  6  5  16-10 27 73

45.  (038-1)              ( .)           7  6  5  19-16 27 70

46.  (167-1) -               ( .)          7  6  5  17-14 27 70

47.  (291-1)                  ( .)         8  3  7  14-12 27 69

48.  (325-1)                ( .)         7  6  5  16-14 27 69

49.  (122-2)           ( .)      7  6  5    7-5 27 69

50.  (082-1)                  ( .)        7  6  5  11-10 27 68

51.  (303-1)                  ( ..)       6  8  4  16-14 26 69

52.  (002-1)                    ( .)          6  8  4  15-13 26 69

53.  (390-1)                ( .)          7  5  6  19-18 26 68

54.  (492-1)                  ( .)         6  8  4  14-15 26 66

55.  (301-1) .            ( .)     7  5  6  19-22 26 64

56.  (001-1)                ( .)          7  5  6  13-16 26 64

57.  (065-1)                  ( .)         6  7  5  16-14 25 69

58.  (295-1)             ( .)        5 10  3    5-3 25 69

59.  (074-1) -           ( .)        7  4  7    7-7 25 67

60.  (122-3)                ( .)      7  4  7  24-25 25 66

61.  (380-1) -07              ( .)        5  9  4  12-12 24 67

62.  (238-1) ()        ( .)        6  6  6   9-10 24 66

63.  (234-1)                  ( .)        6  4  8  11-10 22 68

 

64.  (515-1)             ( .)         9  6  3   11-5 33 73

65.  (402-1)                  ( .)        9  4  5  25-17 31 75

66.  (311-1) -23             ( .)        9  4  5  15-15 31 67

67.  (202-1)                 ( .)        8  6  4   11-6 30 72

68.  (352-1) ()         ( .)         8  6  4  17-16 30 68

69.  (118-1)             ( .)         8  5  5  18-14 29 71

70.  (027-1)                ( .)           8  5  5  16-12 29 71

71.  (027-2) -          ( .)           8  5  5  16-12 29 71

72.  (227-1)               ( .)           8  5  5  16-12 29 71

73.  (227-2) "."       ( .)           8  5  5  16-12 29 71

74.  (541-1)                ( .)           8  5  5  16-12 29 71

75.  (541-2) " "       ( .)           8  5  5  16-12 29 71

76.  (541-3) "."         ( .)           8  5  5  16-12 29 71

77.  (501-2)            ( .)         7  8  3   11-7 29 71

78.  (197-3)                 ( .)         7  8  3    7-3 29 71

79.  (653-1)        ( ..)      8  5  5  20-21 29 66

80.  (098-2) -               ( .)   8  4  6  20-17 28 70

81.  (708-1)                ( .)       8  4  6  21-19 28 69

82.  (488-1)                  ( .)          8  4  6  21-21 28 67

83.  (018-1) ()          ( .)       8  4  6  13-14 28 66

84.  (258-1) ( .)      8  4  6  16-18 28 65

85.  (100-1) -1      ( .)      6  9  3   15-9 27 73

86.  (022-1) ...                ( .)         7  6  5   13-9 27 71

87.  (009-1)              ( .)         8  3  7  25-23 27 69

88.  (277-1)            ( .)         7  6  5  20-18 27 69

89.  (187-1)                  ( .)        8  3  7  15-18 27 64

90.  (248-1)                ( .)        6  8  4  17-17 26 67

91.  (248-2)                 ( .)        6  8  4  17-17 26 67

92.  (248-3) -69           ( .)        6  8  4  17-17 26 67

93.  (127-1)                ( .)        7  5  6  15-17 26 65

94.  (464-1)                     ( .)         7  5  6  17-20 26 64

95.  (468-1)                   ( .)      7  4  7  14-11 25 70

96.  (099-1) .             ( .)        6  7  5  12-11 25 68

97.  (197-2)          ( .)         6  7  5    9-9 25 67

98.  (357-1) -72                ( .)        6  7  5  15-17 25 65

99.  (577-1) BONO                  ( .)       6  7  5  12-14 25 65

100. (501-1)               ( .)         6  6  6  27-26 24 68

101. (207-1)                 ( .)        5  9  4  14-13 24 68

102. (024-2)                ( .)        5  9  4    6-6 24 67

103. (594-1)             ( .)        6  6  6  18-20 24 65

104. (054-1)             ( .)           6  6  6  24-27 24 64

105. (010-1) ()       ( .)       5  9  4  10-15 24 62

106. (202-3)                 ( .)        6  5  7  12-11 23 68

107. (024-3)                 ( .)        6  5  7  14-16 23 65

108. (305-1) ...                ( .)         6  5  7  12-15 23 64

109. (168-1)                ( .)      6  5  7  13-17 23 63

110. (217-1) .         ( .)       6  5  7  15-20 23 62

111. (234-2)                  ( .)        5  7  6    9-9 22 67

112. (035-2)                 ( ..)       4 10  4    8-9 22 66

113. (254-1)              ( .)           6  4  8  21-23 22 65

114. (382-1) -2                ( .)          5  7  6  11-14 22 64

115. (282-1)             ( .)         4 10  4  12-15 22 64

116. (035-1)                 ( ..)       4 10  4  11-14 22 64

117. (454-1)                 ( .)        4 10  4    5-8 22 64

118. (197-1)              ( .)         5  7  6  15-20 22 62

119. (320-1)                  ( .)          6  4  8   9-15 22 61

120. (304-1)                    ( ..)       5  7  6  18-24 22 61

121. (702-1) -100               ( .)         5  6  7  13-15 21 65

122. (713-2)                  ( .)           5  6  7  11-14 21 64

123. (049-1)                   ( .)        4  9  5  13-17 21 63

124. (440-2) -           ( .)           5  5  8    5-8 20 64

125. (159-1)                 ( .)           5  5  8  14-20 20 61

126. (299-1)                 ( .)         3 10  5    3-5 19 65

127. (297-1)              ( .)          8  6  4  19-16 30 70

128. (202-2)                 ( .)        8  4  6  16-12 28 71

129. (460-1) Megion United         ( .)         7  5  6  23-21 26 69

130. (377-1) -            ( .)          7  5  6  26-25 26 68

131. (394-1)                    ( .)         7  5  6  24-23 26 68

132. (353-1)             ( .)        6  8  4  15-14 26 68

133. (656-1)                   ( .)         6  7  5  16-12 25 71

134. (116-1)              ( .)         7  4  7  25-24 25 68

135. (646-1)                   ( .)     7  4  7    7-7 25 67

136. (122-1) 95-80           ( .)      6  6  6  25-25 24 67

137. (437-1)                    ( .)         6  6  6  13-19 24 61

138. (437-2)                   ( .)         6  6  6  13-19 24 61

139. (437-3)                 ( .)         6  6  6  13-19 24 61

140. (509-1) .           ( .)           6  5  7  20-18 23 69

141. (262-1) .         ( .)         6  5  7  14-14 23 67

142. (580-1) .          ( .)      6  5  7  12-12 23 67

143. (090-1)                  ( .)        5  8  5  10-10 23 67

144. (001-2)                ( .)          6  5  7  14-15 23 66

145. (007-1)                ( .)         5  8  5  11-15 23 63

146. (247-1)         ( .)         5  8  5  19-24 23 62

147. (296-1)                   ( .)        3 13  2    7-5 22 69

148. (334-1)                   ( .)          4 10  4  12-12 22 67

149. (345-1)                  ( .)        5  7  6  19-21 22 65

150. (605-1) -70              ( .)          5  7  6  10-12 22 65

151. (226-1) -           ( .)          4 10  4   9-11 22 65

152. (226-2)            ( .)          4 10  4   9-11 22 65

153. (226-3) -        ( .)          4 10  4   9-11 22 65

154. (653-2)                 ( ..)      6  4  8  16-21 22 62

155. (031-1) (.)          ( .)        6  4  8  23-31 22 59

156. (392-1)      ( .)         7  1 10  36-49 22 54

157. (281-1)              ( .)       5  6  7  13-11 21 69

158. (497-1)                   ( .)           5  6  7  10-10 21 67

159. (440-3) -           ( .)           5  6  7  19-21 21 65

160. (646-2)                  ( .)     4  9  5   8-10 21 65

161. (091-1)               ( .)        6  3  9  15-19 21 63

162. (252-1)                  ( .)         5  6  7   9-13 21 63

163. (206-1) ""           ( .)          5  6  7  15-20 21 62

164. (477-1) 07               ( .)         5  6  7  20-26 21 61

165. (037-1)           ( .)         5  6  7  10-16 21 61

166. (350-1)                  ( .)       6  3  9  15-24 21 58

167. (659-1) ()   ( .)      4  8  6  17-17 20 67

168. (092-1)                 ( .)     4  8  6  10-11 20 66

169. (312-2) -84              ( .)         4  7  7  14-17 19 64

170. (417-1) ""         ( .)       2 13  3  10-13 19 64

171. (234-3)                ( .)        4  7  7   9-13 19 63

172. (366-1)                  ( .)    5  4  9  12-18 19 61

173. (260-1)                  ( .)         4  7  7  13-19 19 61

174. (106-1) .         ( ..)       4  7  7  12-19 19 60

175. (294-1)                   ( .)          4  7  7  13-24 19 56

176. (713-1)           ( .)           4  6  8    4-8 18 63

177. (199-1)                ( .)    3  9  6  13-19 18 61

178. (195-1) (.)         ( .)         5  3 10  17-25 18 59

179. (312-1) -               ( .)         3  8  7   8-11 17 64

180. (186-1)                   ( .)      4  5  9    4-9 17 62

181. (061-1)               ( .)         2 11  5  10-17 17 60

182. (416-1) -77            ( .)          0 16  2    1-3 16 65

183. (440-1) -       ( .)           4  4 10   7-12 16 62

184. (553-1)                    ( .)           3  7  8   8-16 16 59

185. (307-1)                 ( ..)       1 12  5   6-12 15 61

186. (006-1)               ( .)           3  6  9   9-20 15 56

187. (121-1) -86            ( .)        1 11  6   7-15 14 59

188. (564-1)                ( .)       2  8  8  12-23 14 56

 

.

 

1

                                                              

1.  - (102-1)       16  9  4  3 13 - 8 31 +++-+=+=+++=-=-+  64

2.  (077-1)            16  8  5  3 19 -11 29 =-++=-==-++++++=  65

3.  (098-1)             16  7  5  4 14 -10 26 =+++-=-==+-=+++-  64

4.  (397-2)  16  6  6  4 14 -10 24 -+-+++===+-==+=-  65

5.  ....-77 (222-1)        16  5  8  3 13 - 9 23 +-=+==-++-=+====  65

6.  - (027-2)       16  5  8  3 15 -11 23 --=+-+===+==+==+  64

7.  (325-1)            16  7  2  7 14 -14 23 -++--++=+---+-=+  61

8.  (002-1)                16  6  4  6 15 -11 22 =+--+-=-+-+++==-  63

9.  - (074-1)        16  5  3  8 12 -20 18 +---+=+=-++=----  60

10. (166-1)              16  3  7  6 10 -18 16 =-+=-=+==----==+  61

11. (197-1)          16  1  7  8  7 -15 10 =---=--+--==-===  57

12. (035-1)             16  1  7  8  8 -17 10 =+-===----=---==  57

 

 

16-

(098-1) - - (102-1)   0:1

(166-1) - - (074-1)   2:0

(035-1) - (197-1)   1:1

....-77 (222-1) - (077-1)   0:0

(325-1) - (002-1)   1:0

(397-2) - - (027-2)   1:2

 

2

                                                              

1.  -1 (100-1)   16  6  9  1 16 -10 27 =++++=======+-+=  65

2.  . (509-1)        16  8  3  5 20 -13 27 =+----++=-++++=+  63

3.  (118-1)         16  7  3  6 12 -13 24 -++-=+-++-=+=--+  61

4.  (226-2)        16  6  6  4 13 - 9 24 +-+=+-+=++=-===-  57

5.  - (044-1)         16  5  8  3 13 -10 23 +==+=+=-==+=+-=-  64

6.  (379-1)                16  6  4  6 16 -12 22 +-+=-=-+-+=--+=+  66

7.  (260-1)              16  5  6  5 11 -11 21 =--+=+==--+=+-=+  56

8.  (297-1)          16  4  7  5 13 -17 19 -++=+=--=--==+==  62

9.  (299-1)             16  4  7  5 12 -14 19 ==--++=+=+=--==-  60

10. (197-2)      16  3  8  5 11 -13 17 +-====-==+=--+=-  59

11. (186-1)               16  4  4  8 12 -20 16 -+-=--+-=+-+--==  56

12. 07 (477-1)            16  3  5  8 14 -21 14 ---=--+-=--+=+==  56

 

 

16-

(197-2) - (260-1)   0:2

. (509-1) - (226-2)   2:0

- (044-1) - (118-1)   0:2

(379-1) - (299-1)   1:0

07 (477-1) - (297-1)   1:1

-1 (100-1) - (186-1)   1:1

 

3

                                                              

1.  (687-1)               16  8  6  2 16 - 7 30 +=+=+++=+=--++==  65

2.  (038-1)          16  7  7  2 15 - 8 28 =+==++-+-==+=+=+  64

3.  () (659-1) 16  8  1  7 18 -17 25 +++--+--=+-+++--  60

4.  (304-1)                16  6  5  5 14 -13 23 =-+=--++-++-=+==  55

5.  "" (206-1)        16  6  4  6 18 -18 22 -+-+-==-+==+-++-  56

6.  . (106-1)      16  4 10  2 13 -10 22 =++====-==++=-==  55

7.  (294-1)               16  6  4  6 20 -27 22 ---=+-=++-=++-=+  51

8.  (307-1)             16  5  5  6 14 -13 20 ---=+-++-+=-=+==  57

9.  (373-1)               16  5  4  7 16 -16 19 --+=--+++-=-+-==  56

10. (350-1)              16  4  7  5 16 -20 19 +-==++-=-==+--==  55

11. - (440-1)    16  3  7  6 13 -14 16 ++-===--+==---==  57

12. (168-1)            16  0  8  8  7 -17  8 ==-=-==---=---==  57

 

 

16-

"" (206-1) - (038-1)   1:2

(294-1) - () (659-1)   2:0

(373-1) - (687-1)   1:1

. (106-1) - - (440-1)   1:1

(168-1) - (350-1)   0:0

(304-1) - (307-1)   0:0

 

4

                                                              

1.  (154-1)                16  9  4  3 15 - 8 31 -+=++-=+=++++-=+  66

2.  (272-1)              16  8  5  3 15 - 7 29 +---++++==+++===  69

3.  (474-1)       16  8  3  5 13 -12 27 -+-+=+-+=-++++=-  67

4.  (156-1)           16  6  7  3 17 -12 25 =+=+-+=+=+-==+-=  67

5.  (233-1)              16  6  5  5 19 -14 23 +=+---++===-+=+-  68

6.  (148-1)             16  5  6  5 11 -11 21 =-++=-=-+-+=-==+  62

7.  . (262-1)      16  6  3  7 13 -17 21 --+=+-++---=-=++  60

8.  (295-1)         16  4  6  6 11 -12 18 -=++=+--=+--=-==  63

9.  (497-1)               16  3  7  6  8 -13 16 ==--=+=--++=-==-  61

10. (454-1)             16  4  4  8 12 -19 16 +++-==--=-----=+  57

11. (353-1)         16  3  6  7  9 -13 15 +=----=-+-===+=-  60

12. (092-1)             16  1 10  5  7 -12 13 =--====-=+-===-=  60

 

 

16-

(148-1) - (474-1)   2:0

(154-1) - (353-1)   1:0

(272-1) - (156-1)   0:0

(497-1) - (454-1)   0:1

(092-1) - (295-1)   1:1

(233-1) - . (262-1)   1:2

 

5

                                                              

1.  (354-1)              16 11  2  3 23 -11 35 +--++=+++-++++=+  70

2.  ... (022-1)             16  9  3  4 18 -12 30 =+---=+++++=++-+  65

3.  (053-1)             16  7  6  3 14 -10 27 =-==++=+++-++==-  66

4.  - (440-2)        16  6  6  4 13 - 8 24 =++++===++--=-=-  59

5.  (024-2)            16  6  5  5 12 - 7 23 =+-=-+--=++=-+=+  61

6.  (234-2)              16  5  8  3  9 - 8 23 =+==++-=+===--=+  61

7.  (202-1)             16  5  7  4 13 - 8 22 --==+==-=++-=+=+  65

8.  (248-1)            16  7  1  8 10 -13 22 -+++--=+---++-+-  61

9.  (713-1)       16  3  8  5 11 -16 17 =-==++=--=+=-==-  58

10. (.) (195-1)      16  4  1 11 10 -22 13 +++---------+-=-  52

11. (007-1)            16  2  6  8  9 -17 12 =-+=--+=--==--=-  56

12. (437-1)                16  2  5  9  7 -17 11 =-----==---=-+=+  55

 

 

16-

(.) (195-1) - (234-2)   0:1

(437-1) - - (440-2)   1:0

(354-1) - (248-1)   2:1

(713-1) - (024-2)   0:2

(007-1) - (202-1)   0:1

... (022-1) - (053-1)   2:0

 

6

                                                              

1.  (501-2)        16  9  4  3 16 - 8 31 =+=-=+++=++-++-+  63

2.  (170-1)               16  7  5  4 16 -11 26 +===++=---+=++-+  67

3.  (656-1)               16  6  8  2 17 - 8 26 -==+=+=++-===++=  65

4.  (366-1)              16  6  6  4 15 - 9 24 +--=+=-==++=-=++  56

5.  (268-1)               16  6  5  5 13 - 9 23 +=++--+=++==-=--  66

6.  Megion United (460-1)      16  6  5  5 15 -17 23 --=-+==+=-=++-++  63

7.  (207-1)             16  6  3  7 11 -14 21 -+++=-+=-+-=+---  61

8.  (234-1)              16  4  8  4 12 -10 20 -+===+-=++-==-==  62

9.  - (440-3)        16  5  5  6  9 -16 20 ++==-+=-+--=--=+  58

10. -23 (311-1)          16  4  4  8  9 -16 16 +-==--==--+--++-  62

11. (564-1)            16  3  7  6 11 -16 16 =-==+--==+=+=---  52

12. (437-2)               16  2  4 10  8 -18 10 -=----=----==++-  55

 

 

16-

(234-1) - (656-1)   0:0

(564-1) - - (440-3)   0:1

-23 (311-1) - (170-1)   0:3

(207-1) - (501-2)   1:2

(268-1) - Megion United (460-1)   1:2

(366-1) - (437-2)   2:1

 

7

                                                              

1.  (402-1)              16  7  5  4 15 -13 26 =-===-+-+-+++=++  65

2.  (024-1)             16  6  6  4 13 - 6 24 ++-+-+-+=+==-===  64

3.  (646-2)              16  6  6  4 13 -11 24 -==-+=+=-++=-+=+  59

4.  (005-1)              16  6  5  5  9 - 7 23 =++--+=++=-=+=--  63

5.  (488-1)              16  5  8  3 12 -11 23 ==-=+==+--=++=+=  61

6.  -69 (248-3)        16  5  8  3  8 - 7 23 ===+-===--=++=++  61

7.  -99 (357-2)           16  5  7  4 12 -12 22 -===+==-+=+=-+-+  63

8.  (197-3)             16  5  6  5 11 - 9 21 =-+=+====+---+-+  63

9.  (295-2)          16  3  8  5  5 - 8 17 =+=+=+===-=---=-  63

10. . (580-1)       16  4  5  7  8 -16 17 =-==--=+-=+-+-+-  58

11. (035-2)             16  4  4  8 12 -14 16 ++--+=--=+-=--=-  59

12. (033-1)             16  3  6  7  7 -11 15 =-+=--=-+=-=+=--  62

 

 

16-

-69 (248-3) - (035-2)   2:1

-99 (357-2) - (005-1)   1:0

(402-1) - (295-2)   2:0

(488-1) - (024-1)   0:0

. (580-1) - (197-3)   0:1

(646-2) - (033-1)   1:0

 

8

                                                              

1.  (024-3)             16  8  5  3 12 - 6 29 +=++++-=-+-=+==+  61

2.  () (238-1)     16  7  6  3 13 - 7 27 ==+=++=-+++=--=+  61

3.  -82 (399-1)        16  6  5  5  8 - 6 23 +=-=++=+---+==-+  64

4.  (202-3)             16  6  5  5 18 -14 23 -++-++=-=+--+===  63

5.  (013-1)              16  5  8  3  9 - 8 23 =++==-=-=++=+==-  61

6.  (248-2)             16  5  7  4 12 -12 22 =+-=--+===-=+++=  61

7.  (708-1)            16  5  6  5 14 -13 21 =-+==-==-=++--++  63

8.  (464-1)                 16  5  5  6  6 -11 20 +--==-=+--+-=+=+  58

9.  () (018-1)       16  5  4  7  9 -11 19 --++=+=++--=-=--  59

10. . (217-1)      16  4  7  5  7 - 9 19 ==-=-+=++-+===--  57

11. (437-3)             16  3  5  8  8 -13 14 =+----=-+=--==+-  55

12. (282-1)         16  2  7  7  8 -14 13 ---=--====++-==-  59

 

 

16-

(437-3) - () (238-1)   0:1

(464-1) - () (018-1)   1:0

(013-1) - (708-1)   1:3

-82 (399-1) - (282-1)   1:0

(202-3) - (248-2)   2:2

. (217-1) - (024-3)   0:1

 

 

 

 

18-

 

                                      

1.               18 11  1  6 52 -32 34 --++-=++-+-++++-++

2.  .       18 11  1  6 43 -27 34 ++-+=+++++---+++--

3.             18 10  2  6 47 -32 32 =--++++-+-++++-=+-

4.  .       18 10  2  6 44 -40 32 +--+++=++-+--+=++-

5.               18  9  4  5 32 -31 31 +++--+=+=-=+++-=-+

6.              18  9  3  6 45 -41 30 +++-=+-=++-+--=-++

7.     18  9  2  7 46 -30 29 --=+-+=+-+-+++-++-

8.                18  9  2  7 42 -42 29 ---++-+++--=+=++-+

9.           18  9  0  9 35 -38 27 +-+++--+--+--+++--

10. .      18  8  2  8 42 -36 26 -+--+=+--+-=+-++-+

11.             18  7  4  7 38 -41 25 --==-=-=--++++++-+

12. .       18  7  3  8 47 -38 24 +++---=--++=+--+-=

13. .        18  7  3  8 43 -42 24 +=-=--+-++--++--+=

14.             18  6  5  7 35 -37 23 -=+=+=+==+------++

15.         18  7  2  9 30 -38 23 +=++-+-=-++-----+-

16. .      18  6  4  8 34 -40 22 +=+==---+-=+--+--+

17.             18  6  4  8 33 -43 22 -++-+--=+-==--+=+-

18.           18  6  0 12 32 -48 18 -+--+---+++------+

19.            18  4  5  9 29 -42 17 ==--=+=---=-+-+-+-

20.   18  2  5 11 20 -51 11 -=----==--++-=-=--

 

18-

 

- 4:2

[ .(166-2)-2, .(066-1)-1, .(277-1)-1]

[ .(033-1)-1, .(197-3)-1]

- 5:2

[ .(102-1)-1, .(065-1)-2, .(302-1)-1, .(325-1)-1]

[ .(005-1)-1, ..(303-1)-1]

- 0:6

[ .(515-1)-1, .(357-2)-1, .(402-1)-2, .(202-2)-2]

.- . 2:2

[ .(077-1)-1, .(099-1)-1]

[ .(268-1)-1, .(082-1)-1]

.- . 2:3

[ .(044-1)-1, .(379-1)-1]

[ .(311-1)-1, .(440-3)-1, ..(653-1)-1]

.- . 3:1

[ .(100-1)-1, .(297-1)-1, .(186-1)-1]

[ .(202-1)-1]

- 5:2

[ .(254-2)-1, .(085-1)-1, .(118-1)-2, .(373-1)-1]

[ .(389-1)-1, .(334-1)-1]

- 0:3

[ .(354-1)-1, .(098-2)-1, .(382-1)-1]

- 2:4

[ .(474-1)-1, .(167-1)-1]

[ .(233-1)-1, .(262-1)-1, .(594-1)-1, .(254-1)-1]

- 3:1

[ .(136-1)-1, .(468-1)-1, .(013-1)-1]

[ .(708-1)-1]

 

18-

 

166-2 .      75  10-8

332-1 .       71  7-6

066-1 .       71  4-1

098-1 . 69  4-6

277-1 .       69  6-8

296-1 .      69  3-0

377-1 .        68  0-0

166-1 .      65  4-5

702-1 .       65  0-0

187-1 .      64  0-7

 

102-1 .    71  3-7

222-1 .        70  6-8

397-2 .     70  5-8

302-1 .      69  5-7

325-1 .       69  2-3

065-1 .       69  6-5

501-1 .       68  0-4

074-1 .      67  3-5

035-1 ..     64  2-2

247-1 .       62  0-0

 

027-3 .         73  10-1

227-3 .         73  9-5

027-1 .         71  8-4

027-2 .         71  6-7

227-1 .         71  8-8

227-2 .         71  5-5

541-1 .         71  0-0

541-2 .         71  0-0

541-3 .         71  0-0

 

.

077-1 .       73  5-8

002-1 .        69  8-8

509-1 .         69  5-3

281-1 .     69  5-3

099-1 .      68  11-4

197-2 .       67  5-7

646-1 .   67  3-10

605-1 .        65  0-0

197-1 .       62  1-1

 

.

379-1 .        75  11-5

044-1 .       71  8-8

397-1 .     69  8-4

291-1 .       69  7-5

352-1 .       68  6-5

116-1 .       68  0-0

226-2 .        65  3-6

477-1 .       61  0-5

260-1 .       61  1-2

031-1 .      59  0-0

 

.

100-1 .    73  9-6

651-1 .       71  11-5

297-1 .        70  7-5

258-1 .    65  3-3

299-1 .       65  2-3

416-1 .        65  0-0

049-1 .      63  2-5

186-1 .    62  5-3

199-1 .  61  3-6

 

254-2 .         71  8-3

118-1 .       71  9-3

085-1 .         70  7-6

659-1 .    67  3-9

345-1 .      65  5-5

373-1 .        62  7-11

206-1 .        62  2-3

037-1 .       61  1-2

294-1 .        56  0-0

 

687-1 .       70  3-6

038-1 .         70  4-9

305-1 .       64  1-9

312-1 .       64  1-3

168-1 .    63  6-6

440-1 .         62  2-3

304-1 ..     61  1-2

307-1 ..     61  0-9

106-1 ..     60  1-2

350-1 .     58  1-4

 

474-1 .       75  8-2

272-1 .      74  4-6

154-1 .      73  8-3

167-1 .        70  7-3

353-1 .      68  4-3

148-1 .    67  10-5

497-1 .         67  6-5

653-2 ..    62  0-5

392-1 .       54  0-0

 

233-1 .         76  10-0

295-1 .      69  8-6

262-1 .       67  3-2

092-1 .   66  2-7

594-1 .      65  5-4

254-1 .         65  1-4

054-1 .         64  0-2

454-1 .      64  3-7

320-1 .        61  3-5

 

354-1 .        77  7-4

156-1 .      74  13-2

098-2 . 70  7-8

234-1 .      68  4-9

382-1 .        64  5-6

713-2 .         64  0-0

440-2 .         64  7-6

061-1 .       60  0-0

195-1 .       59  2-6

 

651-2 .       73  6-5

389-1 .         72  5-6

390-1 .        68  3-5

234-2 .      67  3-8

334-1 .        67  6-4

001-2 .        66  0-4

226-3 .        65  0-3

417-1 .     64  2-2

713-1 .         63  4-6

 

.

053-1 .        73  7-4

202-1 .      72  6-2

022-1 .       71  9-3

236-1 .     69  5-2

248-1 .      67  7-6

007-1 .       63  0-0

217-1 .     62  5-4

437-1 .       61  3-3

564-1 .     56  1-3

 

.

656-1 .       71  8-6

311-1 .      67  9-5

492-1 .       66  3-6

653-1 ..    66  4-2

577-1 .     65  0-0

440-3 .         65  5-7

301-1 .   64  3-5

159-1 .         61  2-7

006-1 .         56  0-3

 

.

268-1 .      73  11-5

055-1 .       73  8-3

501-2 .       71  5-6

460-1 .       69  6-7

082-1 .      68  7-3

207-1 .      68  5-7

252-1 .       63  0-3

437-2 .       61  0-0

366-1 .  61  1-2

121-1 .      59  4-4

 

402-1 .      75  3-2

170-1 .    73  9-5

515-1 .       73  10-3

357-2 .      71  10-4

202-2 .      71  7-3

248-3 .      67  7-6

090-1 .      67  3-5

357-1 .      65  3-4

091-1 .      63  0-2

 

005-1 .       71  6-5

122-2 .    69  5-4

303-1 ..     69  8-4

394-1 .       68  0-5

488-1 .        67  1-6

122-1 .    67  0-0

580-1 .    67  1-3

122-3 .    66  7-7

035-2 ..     66  4-4

646-2 .   65  1-5

 

033-1 .       71  3-4

197-3 .       71  7-5

295-2 .      69  7-7

202-3 .      68  5-7

380-1 .      67  2-4

226-1 .        65  2-1

001-1 .        64  3-6

464-1 .       64  0-0

234-3 .      63  1-4

437-3 .       61  0-0

 

136-1 .        73  3-2

111-1 .        71  5-3

468-1 .    70  7-3

013-1 .     69  4-2

399-1 .        69  6-7

009-1 .       69  0-2

238-1 .      66  4-8

018-1 .     66  3-4

553-1 .         59  0-0

 

708-2 .     71  7-2

024-1 .      70  5-5

708-1 .     69  8-5

248-2 .      67  2-2

024-2 .      67  4-4

127-1 .      65  1-5

024-3 .      65  4-7

282-1 .       64  3-4

312-2 .       64  1-2

010-1 .     62  0-2