15-

 

15- : +54 =134 -0

15- : +1038 =934 -848

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)        9  4  2   11-5 31 64

2.   (651-2)               ( .)         8  5  2   15-9 29 64

3.   (332-1)           ( .)         9  2  4  20-16 29 62

4.   (098-1)                 ( .)   9  2  4   13-9 29 62

5.   (085-1)          ( .)           9  2  4  13-10 29 61

6.   (354-1)                  ( .)          9  1  5  24-16 28 66

7.   (272-1)                  ( .)        8  4  3   17-9 28 66

8.   (222-1) ....-77           ( .)          9  1  5  17-11 28 64

9.   (708-2) ( .)       9  1  5  23-18 28 63

10.  (148-1)                 ( .)      8  4  3  14-13 28 59

11.  (474-1)           ( .)         7  6  2   13-5 27 66

12.  (055-1)                   ( .)         8  3  4  20-13 27 65

13.  (166-2)                ( .)        7  6  2   16-9 27 65

14.  (170-1)                   ( .)      8  3  4  19-13 27 64

15.  (254-2)               ( .)           8  3  4  19-13 27 64

16.  (687-1)                   ( .)         8  3  4   12-7 27 63

17.  (397-2)      ( .)       7  6  2    7-2 27 63

18.  (651-1)                 ( .)         8  3  4  15-11 27 62

19.  (111-1) Messi                 ( .)          8  3  4  14-10 27 62

20.  (136-1)                  ( .)          8  3  4  14-10 27 62

21.  (236-1)            ( .)       8  3  4  15-12 27 61

22.  (233-1)                  ( .)           7  5  3  22-14 26 66

23.  (077-1)                ( .)         7  5  3  19-13 26 64

24.  (044-1) -            ( .)         8  2  5   12-7 26 63

25.  (379-1)                    ( .)          8  2  5   12-7 26 63

26.  (268-1)                   ( .)        7  5  3   13-8 26 63

27.  (154-1)                    ( .)        7  5  3   12-7 26 63

28.  (291-1)                  ( .)         8  2  5   13-9 26 62

29.  (399-1) -82           ( .)          7  5  3  17-14 26 61

30.  (053-1)                 ( .)          7  4  4   15-8 25 65

31.  (027-3) -       ( .)           7  4  4   12-7 25 63

32.  (227-3) "."      ( .)           7  4  4   12-7 25 63

33.  (390-1)                ( .)          7  4  4  18-14 25 62

34.  (167-1) -               ( .)          7  4  4  15-11 25 62

35.  (002-1)                    ( .)          6  7  2   13-9 25 62

36.  (397-1)                  ( .)       7  4  4  17-14 25 61

37.  (357-2) -99              ( .)        7  4  4    7-4 25 61

38.  (066-1)              ( .)         7  4  4  13-11 25 60

39.  (492-1)                  ( .)         6  7  2  13-11 25 60

40.  (295-2)              ( .)        6  7  2    9-7 25 60

41.  (013-1)                  ( .)       7  4  4  14-13 25 59

42.  (302-1)                ( .)        7  4  4  12-11 25 59

43.  (166-1)                  ( .)        7  4  4  11-11 25 58

44.  (005-1)                  ( .)         6  6  3    9-5 24 62

45.  (024-1)                 ( .)        6  6  3    9-6 24 61

46.  (001-1)                ( .)          7  3  5  12-13 24 57

47.  (373-1)                   ( .)          7  3  5  20-24 24 54

48.  (038-1)              ( .)           6  5  4  17-14 23 61

49.  (389-1)                   ( .)           6  5  4  14-11 23 61

50.  (102-1) -          ( .)      6  5  4   10-7 23 61

51.  (295-1)             ( .)        5  8  2    5-2 23 61

52.  (303-1)                  ( ..)       6  5  4  14-12 23 60

53.  (033-1)                 ( .)         6  5  4    6-4 23 60

54.  (122-2)           ( .)      6  5  4    6-4 23 60

55.  (325-1)                ( .)         6  5  4  13-12 23 59

56.  (301-1) .            ( .)     6  5  4  16-17 23 57

57.  (065-1)                  ( .)         5  7  3   12-9 22 61

58.  (122-3)                ( .)      6  4  5  20-19 22 59

59.  (074-1) -           ( .)        6  4  5    6-5 22 59

60.  (082-1)                  ( .)        6  4  5    9-9 22 58

61.  (380-1) -07              ( .)        5  6  4  10-10 21 58

62.  (238-1) ()        ( .)        5  6  4    8-8 21 58

63.  (234-1)                  ( .)        6  2  7    9-7 20 60

 

64.  (311-1) -23             ( .)        8  3  4  12-11 27 59

65.  (515-1)             ( .)         7  5  3    9-5 26 62

66.  (352-1) ()         ( .)         7  5  3  14-13 26 59

67.  (098-2) -               ( .)   8  1  6  18-15 25 61

68.  (202-1)                 ( .)        6  6  3    9-5 24 62

69.  (708-1)                ( .)       7  3  5  18-17 24 59

70.  (488-1)                  ( .)          7  3  5  18-18 24 58

71.  (018-1) ()          ( .)       7  3  5  11-12 24 57

72.  (258-1) ( .)      7  3  5  13-15 24 56

73.  (022-1) ...                ( .)         6  5  4   12-8 23 62

74.  (027-1)                ( .)           6  5  4  13-10 23 61

75.  (027-2) -          ( .)           6  5  4  13-10 23 61

76.  (227-1)               ( .)           6  5  4  13-10 23 61

77.  (227-2) "."       ( .)           6  5  4  13-10 23 61

78.  (541-1)                ( .)           6  5  4  13-10 23 61

79.  (541-2) " "       ( .)           6  5  4  13-10 23 61

80.  (541-3) "."         ( .)           6  5  4  13-10 23 61

81.  (277-1)            ( .)         6  5  4  16-14 23 60

82.  (009-1)              ( .)         7  2  6  18-18 23 58

83.  (187-1)                  ( .)        7  2  6  12-15 23 55

84.  (100-1) -1      ( .)      5  7  3   12-7 22 63

85.  (402-1)                  ( .)        6  4  5  18-16 22 60

86.  (099-1) .             ( .)        5  7  3   11-9 22 60

87.  (501-2)            ( .)         5  7  3    8-6 22 60

88.  (197-3)                 ( .)         5  7  3    5-3 22 60

89.  (305-1) ...                ( .)         6  4  5  11-11 22 58

90.  (248-1)                ( .)        5  7  3  14-14 22 58

91.  (248-2)                 ( .)        5  7  3  14-14 22 58

92.  (248-3) -69           ( .)        5  7  3  14-14 22 58

93.  (357-1) -72                ( .)        6  4  5  14-16 22 56

94.  (127-1)                ( .)        6  4  5  13-15 22 56

95.  (653-1)        ( ..)      6  4  5  15-18 22 55

96.  (464-1)                     ( .)         6  4  5  14-17 22 55

97.  (217-1) .         ( .)       6  4  5  13-16 22 55

98.  (468-1)                   ( .)      6  3  6   12-9 21 61

99.  (234-2)                  ( .)        5  6  4    9-7 21 60

100. (207-1)                 ( .)        5  6  4  12-11 21 59

101. (382-1) -2                ( .)          5  6  4  10-11 21 57

102. (197-1)              ( .)         5  6  4  13-16 21 55

103. (202-3)                 ( .)        5  5  5   11-9 20 60

104. (702-1) -100               ( .)         5  5  5  13-12 20 59

105. (118-1)             ( .)         5  5  5  14-14 20 58

106. (024-3)                 ( .)        5  5  5  12-12 20 58

107. (440-2) -           ( .)           5  5  5    5-5 20 58

108. (024-2)                ( .)        4  8  3    5-5 20 58

109. (197-2)          ( .)         5  5  5    7-8 20 57

110. (282-1)             ( .)         4  8  3  12-13 20 57

111. (594-1)             ( .)        5  5  5  12-14 20 56

112. (577-1) BONO                  ( .)       5  5  5  11-14 20 55

113. (304-1)                    ( ..)       5  5  5  16-21 20 53

114. (501-1)               ( .)         5  4  6  22-22 19 58

115. (035-2)                 ( ..)       4  7  4    8-9 19 57

116. (254-1)              ( .)           5  4  6  16-18 19 56

117. (713-2)                  ( .)           5  4  6   9-11 19 56

118. (035-1)                 ( ..)       4  7  4  11-14 19 55

119. (054-1)             ( .)           5  4  6  19-23 19 54

120. (159-1)                 ( .)           5  4  6  12-16 19 54

121. (168-1)                ( .)      5  4  6  11-15 19 54

122. (320-1)                  ( .)          5  4  6   8-12 19 54

123. (010-1) ()       ( .)       4  7  4   8-14 19 52

124. (299-1)                 ( .)         3  9  3    3-3 18 58

125. (454-1)                 ( .)        3  9  3    4-7 18 55

126. (049-1)                   ( .)        4  6  5  13-17 18 54

 

127. (656-1)                   ( .)         6  5  4   13-8 23 63

128. (297-1)              ( .)          6  5  4  15-14 23 59

129. (509-1) .           ( .)           6  3  6  18-15 21 61

130. (202-2)                 ( .)        6  3  6  13-12 21 59

131. (377-1) -            ( .)          6  3  6  22-22 21 58

132. (646-1)                   ( .)     6  3  6    6-6 21 58

133. (353-1)             ( .)        5  6  4  11-11 21 58

134. (497-1)                   ( .)           5  5  5    9-7 20 60

135. (460-1) Megion United         ( .)         5  5  5  19-18 20 59

136. (334-1)                   ( .)          4  8  3  11-10 20 59

137. (394-1)                    ( .)         5  5  5  19-19 20 58

138. (437-1)                    ( .)         5  5  5  11-16 20 53

139. (437-2)                   ( .)         5  5  5  11-16 20 53

140. (437-3)                 ( .)         5  5  5  11-16 20 53

141. (345-1)                  ( .)        4  7  4  16-16 19 58

142. (001-2)                ( .)          5  4  6  12-13 19 57

143. (122-1) 95-80           ( .)      5  4  6  19-22 19 55

144. (653-2)                 ( ..)      5  4  6  13-16 19 55

145. (206-1) ""           ( .)          5  4  6  13-17 19 54

146. (007-1)                ( .)         4  7  4  10-14 19 54

147. (037-1)           ( .)         5  4  6   8-13 19 53

148. (031-1) (.)          ( .)        5  4  6  20-26 19 52

149. (659-1) ()   ( .)      4  6  5  15-14 18 59

150. (296-1)                   ( .)        2 12  1    4-3 18 59

151. (092-1)                 ( .)     4  6  5    9-9 18 58

152. (262-1) .         ( .)         5  3  7  12-13 18 57

153. (312-2) -84              ( .)         4  6  5  12-13 18 57

154. (234-3)                ( .)        4  6  5   9-10 18 57

155. (090-1)                  ( .)        4  6  5    8-9 18 57

156. (713-1)           ( .)           4  6  5    4-5 18 57

157. (226-1) -           ( .)          3  9  3    7-8 18 57

158. (226-2)            ( .)          3  9  3    7-8 18 57

159. (226-3) -        ( .)          3  9  3    7-8 18 57

160. (366-1)                  ( .)    5  3  7  11-13 18 56

161. (580-1) .          ( .)      5  3  7   9-11 18 56

162. (091-1)               ( .)        5  3  7  13-16 18 55

163. (106-1) .         ( ..)       4  6  5  12-17 18 53

164. (350-1)                  ( .)       5  3  7  14-20 18 52

165. (247-1)         ( .)         4  6  5  14-20 18 52

166. (281-1)              ( .)       4  5  6   10-8 17 60

167. (312-1) -               ( .)         3  8  4    7-7 17 58

168. (440-3) -           ( .)           4  5  6  15-17 17 56

169. (646-2)                  ( .)     3  8  4    6-8 17 56

170. (252-1)                  ( .)         4  5  6   8-11 17 55

171. (477-1) 07               ( .)         4  5  6  16-21 17 53

172. (116-1)              ( .)         4  4  7  18-20 16 56

173. (605-1) -70              ( .)          3  7  5   8-11 16 55

174. (417-1) ""         ( .)       2 10  3  10-13 16 55

175. (260-1)                  ( .)         3  7  5  10-16 16 52

176. (392-1)      ( .)         5  1  9  27-41 16 44

177. (440-1) -       ( .)           4  3  8    6-9 15 55

178. (186-1)                   ( .)      4  3  8    4-8 15 54

179. (195-1) (.)         ( .)         4  3  8  14-20 15 52

180. (294-1)                   ( .)          3  6  6  11-21 15 48

181. (307-1)                 ( ..)       1 11  3    6-9 14 55

182. (199-1)                ( .)    2  8  5  10-16 14 52

183. (553-1)                    ( .)           3  5  7   8-15 14 51

184. (564-1)                ( .)       2  8  5  11-18 14 51

185. (061-1)               ( .)         2  8  5  10-17 14 51

186. (416-1) -77            ( .)          0 13  2    1-3 13 56

187. (006-1)               ( .)           3  4  8   8-18 13 48

188. (121-1) -86            ( .)        1  9  5   6-12 12 52

 

.

 

1

                                                             

1.  (077-1)            15  8  4  3 19 -11 28 =-++=-==-++++++  64

2.  - (102-1)       15  8  4  3 12 - 8 28 +++-+=+=+++=-=-  61

3.  (098-1)             15  7  5  3 14 - 9 26 =+++-=-==+-=+++  62

4.  (397-2)  15  6  6  3 13 - 8 24 -+-+++===+-==+=  63

5.  ....-77 (222-1)        15  5  7  3 13 - 9 22 +-=+==-++-=+===  64

6.  (002-1)                15  6  4  5 15 -10 22 =+--+-=-+-+++==  62

7.  - (027-2)       15  4  8  3 13 -10 20 --=+-+===+==+==  61

8.  (325-1)            15  6  2  7 13 -14 20 -++--++=+---+-=  59

9.  - (074-1)        15  5  3  7 12 -18 18 +---+=+=-++=---  59

10. (166-1)              15  2  7  6  8 -18 13 =-+=-=+==----==  58

11. (197-1)          15  1  6  8  6 -14  9 =---=--+--==-==  55

12. (035-1)             15  1  6  8  7 -16  9 =+-===----=---=  55

 

 

15-

(098-1) - - (074-1)   2:0

(166-1) - (035-1)   0:0

- (102-1) - (077-1)   0:1

....-77 (222-1) - (002-1)   0:0

(325-1) - - (027-2)   0:0

(397-2) - (197-1)   0:0

 

2

                                                             

1.  -1 (100-1)   15  6  8  1 15 - 9 26 =++++=======+-+  63

2.  . (509-1)        15  7  3  5 18 -13 24 =+----++=-++++=  61

3.  (226-2)        15  6  6  3 13 - 7 24 +-+=+-+=++=-===  57

4.  - (044-1)         15  5  8  2 13 - 8 23 +==+=+=-==+=+-=  63

5.  (118-1)         15  6  3  6 10 -13 21 -++-=+-++-=+=--  58

6.  (379-1)                15  5  4  6 15 -12 19 +-+=-=-+-+=--+=  63

7.  (299-1)             15  4  7  4 12 -13 19 ==--++=+=+=--==  58

8.  (297-1)          15  4  6  5 12 -16 18 -++=+=--=--==+=  59

9.  (260-1)              15  4  6  5  9 -11 18 =--+=+==--+=+-=  52

10. (197-2)      15  3  8  4 11 -11 17 +-====-==+=--+=  57

11. (186-1)               15  4  3  8 11 -19 15 -+-=--+-=+-+--=  54

12. 07 (477-1)            15  3  4  8 13 -20 13 ---=--+-=--+=+=  53

 

 

15-

(197-2) - (226-2)   0:0

. (509-1) - - (044-1)   0:0

(260-1) - (299-1)   0:0

(379-1) - (297-1)   1:1

07 (477-1) - (186-1)   0:0

-1 (100-1) - (118-1)   1:0

 

3

                                                             

1.  (687-1)               15  8  5  2 15 - 6 29 +=+=+++=+=--++=  63

2.  (038-1)          15  6  7  2 13 - 7 25 =+==++-+-==+=+=  61

3.  () (659-1) 15  8  1  6 18 -15 25 +++--+--=+-+++-  59

4.  "" (206-1)        15  6  4  5 17 -16 22 -+-+-==-+==+-++  54

5.  (304-1)                15  6  4  5 14 -13 22 =-+=--++-++-=+=  53

6.  . (106-1)      15  4  9  2 12 - 9 21 =++====-==++=-=  53

7.  (307-1)             15  5  4  6 14 -13 19 ---=+-++-+=-=+=  55

8.  (294-1)               15  5  4  6 18 -27 19 ---=+-=++-=++-=  48

9.  (373-1)               15  5  3  7 15 -15 18 --+=--+++-=-+-=  54

10. (350-1)              15  4  6  5 16 -20 18 +-==++-=-==+--=  52

11. - (440-1)    15  3  6  6 12 -13 15 ++-===--+==---=  55

12. (168-1)            15  0  7  8  7 -17  7 ==-=-==---=---=  54

 

 

15-

"" (206-1) - () (659-1)   1:0

(294-1) - (373-1)   1:1

(038-1) - - (440-1)   0:0

. (106-1) - (350-1)   0:0

(168-1) - (307-1)   0:0

(304-1) - (687-1)   0:0

 

4

                                                             

1.  (272-1)              15  8  4  3 15 - 7 28 +---++++==+++==  66

2.  (154-1)                15  8  4  3 14 - 8 28 -+=++-=+=++++-=  63

3.  (474-1)       15  8  3  4 13 -10 27 -+-+=+-+=-++++=  66

4.  (156-1)           15  6  6  3 17 -12 24 =+=+-+=+=+-==+-  64

5.  (233-1)              15  6  5  4 18 -12 23 +=+---++===-+=+  66

6.  (148-1)             15  4  6  5  9 -11 18 =-++=-=-+-+=-==  59

7.  . (262-1)      15  5  3  7 11 -16 18 --+=+-++---=-=+  57

8.  (295-1)         15  4  5  6 10 -11 17 -=++=+--=+--=-=  61

9.  (497-1)               15  3  7  5  8 -12 16 ==--=+=--++=-==  60

10. (353-1)         15  3  6  6  9 -12 15 +=----=-+-===+=  58

11. (454-1)             15  3  4  8 11 -19 13 +++-==--=-----=  55

12. (092-1)             15  1  9  5  6 -11 12 =--====-=+-===-  58

 

 

15-

(148-1) - (353-1)   0:0

(154-1) - (272-1)   0:0

(474-1) - (454-1)   0:0

(497-1) - (295-1)   0:0

(092-1) - . (262-1)   0:1

(233-1) - (156-1)   1:0

 

5

                                                             

1.  (354-1)              15 10  2  3 21 -10 32 +--++=+++-++++=  66

2.  (053-1)             15  7  6  2 14 - 8 27 =-==++=+++-++==  65

3.  ... (022-1)             15  8  3  4 16 -12 27 =+---=+++++=++-  62

4.  - (440-2)        15  6  6  3 13 - 7 24 =++++===++--=-=  58

5.  (248-1)            15  7  1  7  9 -11 22 -+++--=+---++-+  58

6.  (234-2)              15  4  8  3  8 - 8 20 =+==++-=+===--=  60

7.  (024-2)            15  5  5  5 10 - 7 20 =+-=-+--=++=-+=  58

8.  (202-1)             15  4  7  4 12 - 8 19 --==+==-=++-=+=  62

9.  (713-1)       15  3  8  4 11 -14 17 =-==++=--=+=-==  57

10. (.) (195-1)      15  4  1 10 10 -21 13 +++---------+-=  52

11. (007-1)            15  2  6  7  9 -16 12 =-+=--+=--==--=  54

12. (437-1)                15  1  5  9  6 -17  8 =-----==---=-+=  53

 

 

15-

(.) (195-1) - - (440-2)   0:0

(437-1) - (354-1)   0:0

(234-2) - (024-2)   0:0

(713-1) - (202-1)   0:0

(007-1) - (053-1)   0:0

... (022-1) - (248-1)   0:1

 

6

                                                             

1.  (501-2)        15  8  4  3 14 - 7 28 =+=-=+++=++-++-  60

2.  (656-1)               15  6  7  2 17 - 8 25 -==+=+=++-===++  63

3.  (170-1)               15  6  5  4 13 -11 23 +===++=---+=++-  64

4.  (268-1)               15  6  5  4 12 - 7 23 +=++--+=++==-=-  63

5.  (207-1)             15  6  3  6 10 -12 21 -+++=-+=-+-=+--  59

6.  (366-1)              15  5  6  4 13 - 8 21 +--=+=-==++=-=+  56

7.  Megion United (460-1)      15  5  5  5 13 -16 20 --=-+==+=-=++-+  59

8.  (234-1)              15  4  7  4 12 -10 19 -+===+-=++-==-=  60

9.  - (440-3)        15  4  5  6  8 -16 17 ++==-+=-+--=--=  56

10. -23 (311-1)          15  4  4  7  9 -13 16 +-==--==--+--++  59

11. (564-1)            15  3  7  5 11 -15 16 =-==+--==+=+=--  51

12. (437-2)               15  2  4  9  7 -16 10 -=----=----==++  53

 

 

15-

(234-1) - - (440-3)   0:0

(564-1) - -23 (311-1)   0:1

(656-1) - (501-2)   1:0

(207-1) - Megion United (460-1)   0:2

(268-1) - (437-2)   0:1

(366-1) - (170-1)   1:0

 

7

                                                             

1.  (005-1)              15  6  5  4  9 - 6 23 =++--+=++=-=+=-  62

2.  (024-1)             15  6  5  4 13 - 6 23 ++-+-+-+=+==-==  61

3.  (402-1)              15  6  5  4 13 -13 23 =-===-+-+-+++=+  60

4.  (488-1)              15  5  7  3 12 -11 22 ==-=+==+--=++=+  58

5.  (646-2)              15  5  6  4 12 -11 21 -==-+=+=-++=-+=  56

6.  -69 (248-3)        15  4  8  3  6 - 6 20 ===+-===--=++=+  58

7.  -99 (357-2)           15  4  7  4 11 -12 19 -===+==-+=+=-+-  61

8.  (197-3)             15  4  6  5 10 - 9 18 =-+=+====+---+-  60

9.  (295-2)          15  3  8  4  5 - 6 17 =+=+=+===-=---=  60

10. . (580-1)       15  4  5  6  8 -15 17 =-==--=+-=+-+-+  56

11. (035-2)             15  4  4  7 11 -12 16 ++--+=--=+-=--=  57

12. (033-1)             15  3  6  6  7 -10 15 =-+=--=-+=-=+=-  60

 

 

15-

-69 (248-3) - (005-1)   1:0

-99 (357-2) - (402-1)   0:2

(035-2) - (024-1)   0:0

(488-1) - (197-3)   1:0

. (580-1) - (033-1)   1:0

(646-2) - (295-2)   0:0

 

8

                                                             

1.  (024-3)             15  7  5  3 11 - 6 26 +=++++-=-+-=+==  58

2.  () (238-1)     15  6  6  3 12 - 7 24 ==+=++=-+++=--=  58

3.  (013-1)              15  5  8  2  8 - 5 23 =++==-=-=++=+==  59

4.  (202-3)             15  6  4  5 16 -12 22 -++-++=-=+--+==  60

5.  (248-2)             15  5  6  4 10 -10 21 =+-=--+===-=+++  58

6.  -82 (399-1)        15  5  5  5  7 - 6 20 +=-=++=+---+==-  61

7.  () (018-1)       15  5  4  6  9 -10 19 --++=+=++--=-=-  57

8.  . (217-1)      15  4  7  4  7 - 8 19 ==-=-+=++-+===-  55

9.  (708-1)            15  4  6  5 11 -12 18 =-+==-==-=++--+  59

10. (464-1)                 15  4  5  6  5 -11 17 +--==-=+--+-=+=  55

11. (437-3)             15  3  5  7  8 -12 14 =+----=-+=--==+  53

12. (282-1)         15  2  7  6  8 -13 13 ---=--====++-==  57

 

 

15-

(437-3) - () (018-1)   1:0

(464-1) - (013-1)   0:0

() (238-1) - (282-1)   0:0

-82 (399-1) - (248-2)   0:1

(202-3) - (024-3)   0:0

. (217-1) - (708-1)   0:1

 

 

 

 

15-

 

                                      

1.  .       15 10  1  4 37 -22 31 ++-+=+++++---++

2.             15  9  1  5 40 -25 28 =--++++-+-++++-

3.               15  9  1  5 38 -29 28 --++-=++-+-++++

4.               15  8  3  4 28 -26 27 +++--+=+=-=+++-

5.  .       15  8  2  5 36 -34 26 +--+++=++-+--+=

6.              15  7  3  5 36 -36 24 +++-=+-=++-+--=

7.           15  8  0  7 30 -32 24 +-+++--+--+--++

8.     15  7  2  6 36 -24 23 --=+-+=+-+-+++-

9.                15  7  2  6 32 -34 23 ---++-+++--=+=+

10. .       15  6  2  7 40 -30 20 +++---=--++=+--

11. .      15  6  2  7 34 -31 20 -+--+=+--+-=+-+

12. .        15  6  2  7 37 -35 20 +=-=--+-++--++-

13.         15  6  2  7 25 -31 20 +=++-+-=-++----

14. .      15  5  4  6 30 -30 19 +=+==---+-=+--+

15.             15  5  4  6 30 -33 19 --==-=-=--+++++

16.             15  5  3  7 26 -36 18 -++-+--=+-==--+

17.             15  4  5  6 25 -31 17 -=+=+=+==+-----

18.           15  5  0 10 27 -35 15 -+--+---+++----

19.            15  3  5  7 23 -32 14 ==--=+=---=-+-+

20.   15  2  4  9 18 -42 10 -=----==--++-=-

 

15-

 

- . 3:0

[ .(166-2)-1, .(277-1)-1, .(098-1)-1]

- . 0:4

[ .(656-1)-1, .(492-1)-1, .(301-1)-1, .(311-1)-1]

- . 0:1

[ .(248-1)-1]

.- 0:1

[ .(390-1)-1]

.- 2:2

[ .(291-1)-1, .(379-1)-1]

[ .(354-1)-1, .(098-2)-1]

.- 2:0

[ .(651-1)-1, .(297-1)-1]

- 1:0

[ .(254-2)-1]

- 0:2

[ .(708-2)-1, .(708-1)-1]

- 3:0

[ .(170-1)-1, .(515-1)-1, .(202-2)-1]

- 2:0

[ ..(303-1)-1, .(122-3)-1]

 

 

 

 

15-

 

166-2 .      65  8-6

332-1 .       62  6-4

098-1 . 62  4-4

066-1 .       60  1-1

277-1 .       60  5-6

702-1 .       59  0-0

296-1 .      59  2-0

166-1 .      58  4-5

377-1 .        58  0-0

187-1 .      55  0-7

 

222-1 .        64  6-5

397-2 .     63  5-5

102-1 .    61  2-6

065-1 .       61  4-2

302-1 .      59  4-6

325-1 .       59  1-2

074-1 .      59  3-4

501-1 .       58  0-4

035-1 ..     55  2-2

247-1 .       52  0-0

 

027-3 .         63  8-1

227-3 .         63  7-4

027-1 .         61  8-3

027-2 .         61  5-5

227-1 .         61  5-6

227-2 .         61  3-5

541-1 .         61  0-0

541-2 .         61  0-0

541-3 .         61  0-0

 

.

077-1 .       64  3-8

002-1 .        62  7-6

509-1 .         61  4-2

099-1 .      60  9-3

281-1 .     60  5-2

646-1 .   58  3-8

197-2 .       57  5-7

197-1 .       55  1-1

605-1 .        55  0-0

 

.

044-1 .       63  7-6

379-1 .        63  8-5

291-1 .       62  6-4

397-1 .     61  7-4

352-1 .       59  5-4

226-2 .        57  2-4

116-1 .       56  0-0

477-1 .       53  0-5

031-1 .      52  0-0

260-1 .       52  1-2

 

.

100-1 .    63  8-4

651-1 .       62  10-3

297-1 .        59  5-5

299-1 .       58  2-2

258-1 .    56  2-3

416-1 .        56  0-0

049-1 .      54  2-5

186-1 .    54  3-3

199-1 .  52  2-6

 

254-2 .         64  7-2

085-1 .         61  4-5

659-1 .    59  3-7

118-1 .       58  5-3

345-1 .      58  4-3

373-1 .        54  6-9

206-1 .        54  2-3

037-1 .       53  1-2

294-1 .        48  0-0

 

687-1 .       63  3-3

038-1 .         61  4-8

305-1 .       58  1-6

312-1 .       58  1-2

440-1 .         55  1-3

307-1 ..     55  0-8

168-1 .    54  5-6

304-1 ..     53  1-2

106-1 ..     53  1-2

350-1 .     52  1-4

 

272-1 .      66  4-4

474-1 .       66  6-1

154-1 .      63  7-3

167-1 .        62  5-3

497-1 .         60  6-3

148-1 .    59  8-4

353-1 .      58  4-2

653-2 ..    55  0-5

392-1 .       44  0-0

 

233-1 .         66  7-0

295-1 .      61  7-3

092-1 .   58  1-5

262-1 .       57  1-2

594-1 .      56  3-4

254-1 .         56  0-3

454-1 .      55  3-7

054-1 .         54  0-2

320-1 .        54  3-5

 

354-1 .        66  5-4

156-1 .      64  11-2

098-2 . 61  6-7

234-1 .      60  4-7

440-2 .         58  6-5

382-1 .        57  2-5

713-2 .         56  0-0

195-1 .       52  2-6

061-1 .       51  0-0

 

651-2 .       64  5-3

390-1 .        62  2-3

389-1 .         61  4-5

234-2 .      60  2-5

334-1 .        59  4-4

001-2 .        57  0-3

713-1 .         57  4-5

226-3 .        57  0-3

417-1 .     55  2-2

 

.

053-1 .        65  6-3

202-1 .      62  4-1

022-1 .       62  8-2

236-1 .     61  4-2

248-1 .      58  6-6

217-1 .     55  5-2

007-1 .       54  0-0

437-1 .       53  3-3

564-1 .     51  1-3

 

.

656-1 .       63  8-3

492-1 .       60  3-3

311-1 .      59  8-4

301-1 .   57  3-4

440-3 .         56  4-6

653-1 ..    55  2-2

577-1 .     55  0-0

159-1 .         54  2-6

006-1 .         48  0-3

 

.

055-1 .       65  7-1

268-1 .      63  9-4

501-2 .       60  5-6

207-1 .      59  5-5

460-1 .       59  4-5

082-1 .      58  5-2

366-1 .  56  1-2

252-1 .       55  0-3

437-2 .       53  0-0

121-1 .      52  4-4

 

170-1 .    64  7-5

515-1 .       62  7-3

357-2 .      61  8-3

402-1 .      60  0-2

202-2 .      59  4-3

248-3 .      58  6-6

090-1 .      57  3-4

357-1 .      56  3-3

091-1 .      55  0-2

 

005-1 .       62  4-4

303-1 ..     60  6-4

122-2 .    60  4-3

122-3 .    59  6-4

488-1 .        58  0-5

394-1 .       58  0-4

035-2 ..     57  4-4

580-1 .    56  1-3

646-2 .   56  1-5

122-1 .    55  0-0

 

295-2 .      60  6-5

033-1 .       60  2-4

197-3 .       60  5-4

202-3 .      60  5-6

380-1 .      58  2-3

001-1 .        57  2-5

234-3 .      57  1-3

226-1 .        57  2-1

464-1 .       55  0-0

437-3 .       53  0-0

 

111-1 .        62  5-2

136-1 .        62  2-1

399-1 .        61  5-5

468-1 .    61  6-3

013-1 .     59  3-2

238-1 .      58  4-7

009-1 .       58  0-2

018-1 .     57  3-4

553-1 .         51  0-0

 

708-2 .     63  6-2

024-1 .      61  5-3

708-1 .     59  6-4

248-2 .      58  2-1

024-3 .      58  4-5

024-2 .      58  3-4

282-1 .       57  2-4

312-2 .       57  1-2

127-1 .      56  1-5

010-1 .     52  0-2