МФПТФП

СЕЗОН 2022/2023

Новости
Правила МФП/ТФП

Расписание на сезон МФП/ТФП

Ввод прогнозов на тур

пароль:


Арена МФП 2022/2023:
Тур:

Арена ТФП 2022/2023:
Тур:

Полные итоги

 

СЕЗОН 2021/2022

Правила МФП/ТФП
Составы и календари
(скачать эксель-файл)

Полные итоги

 

СЕЗОН 2020/2021

Правила МФП/ТФП
Календари

Полные итоги

 

СЕЗОН 2019/2020

Правила
Новости

Составы и календари
(скачать эксель-файл)

Полные итоги

 

СЕЗОН 2018/2019

Правила

Составы и календари
(скачать эксель-файл)

Полные итоги
 

СЕЗОН 2017/2018

Правила
Составы и календари
(скачать эксель-файл)
Полные итоги
 

СЕЗОН 2016/2017

Правила
Составы и календари
(скачать эксель-файл)
Полные итоги
 
Яндекс.Метрика

 

Архив:
Итоги МФП/ТФП 2015-2016
Итоги КФР 2015-2016
Итоги МФП/ТФП 2014-2015
Итоги КФР 2014-2015
Итоги МФП/ТФП 2013-2014
Итоги МФП/ТФП 2012-2013
Итоги МФП/ТФП 2011-2012
Итоги МФП/ТФП 2010-2011
Итоги МФП/ТФП 2009-2010
Итоги МФП/ТФП 2008-2009
Итоги МФП/ТФП 2007-2008
Итоги МФП/ТФП 2006-2007
(
архив zip)
Итоги МФП/ТФП 2005-2006
(
архив zip)
Итоги МФП 2004-2005
(
архив zip)
Итоги МФП 2003-2004
(
архив zip)
Итоги МФП 2002-2003
(
архив zip)
Сезоны МФП 1-8: 1994/1995 - 2001/2002 - электронного архива нет
АЧР

Мировой и Тактический футболпрогноз (МФП/ТФП)

Раздел сайта Форварда "МФП/ТФП", организатор: Покалов Валентин, pokalov@yandex.ru 

Итоги МФП 2022-2023   Итоги ТФП 2022-2023
25 тур, ИЛ-25 тур БМ-25 тур 25 тур
Аналитический обзор 24-го тура МФП    
24 тур, ИЛ-24 тур БМ-24 тур 24 тур
Аналитический обзор 23-го тура МФП    
23 тур, ИЛ-23 тур БМ-23 тур 23 тур
22 тур, ИЛ-22 тур БМ-22 тур 22 тур
21 тур, ИЛ-21 тур БМ-21 тур 21 тур
20 тур, ИЛ-20 тур БМ-20 тур 20 тур
Аналитический обзор 19-го тура МФП    
19 тур, ИЛ-19 тур БМ-19 тур 19 тур
Аналитический обзор 18-го тура МФП    
18 тур, ИЛ-18 тур БМ-18 тур 18 тур
Аналитический обзор после 17 тура МФП    
17 тур, ИЛ-17 тур БМ-17 тур 17 тур
16 тур, ИЛ-16 тур БМ-16 тур 16 тур
15 тур, ИЛ-15 тур БМ-15 тур 15 тур
14 тур, ИЛ-14 тур БМ-14 тур 14 тур
13 тур, ИЛ-13 тур БМ-13 тур 13 тур
12 тур, ИЛ-12 тур БМ-12 тур 12 тур
11 тур, ИЛ-11 тур БМ-11 тур 11 тур
10 тур, ИЛ-10 тур БМ-10 тур 10 тур
9 тур, ИЛ-9 тур БМ-9 тур 9 тур
8 тур, ИЛ-8 тур БМ-8 тур 8 тур
7 тур, ИЛ-7 тур БМ-7 тур 7 тур
6 тур, ИЛ-6 тур БМ-6 тур 6 тур
5 тур, ИЛ-5 тур БМ-5 тур 5 тур
4 тур, ИЛ-4 тур БМ-4 тур 4 тур
3 тур, ИЛ-3 тур БМ-3 тур 3 тур
2 тур, ИЛ-2 тур   2 тур
1 тур, ИЛ-1 тур   1 тур